Jan Albert. Foto: Martin Stenmark

Det var under torsdagen som Ole Petter Ottersen tillsatte en särskild covid-19-grupp med sju forskare med expertis som knyter an till det nu pågående utbrottet. 

Uppdraget är bland annat att ge stöd till KI:s ledning. Men också att samverka med sjukhusen och sjukvården i Region Stockholm om epidemin eskalerar, som Ole Petter Ottersen uttrycker det.

Sammankallande i gruppen är Jan Albert, professor i smittskydd vid lärosätet.

– Jag sitter sedan i går med i Karolinska universitetssjukhusets grupp för planering kring utbrottet, säger han till Läkartidningen.

Tanken är också att bistå sjukvård och myndigheter med expertkunskap.

– Inom KI finns ju expertkunskap kring smittsamma sjukdomar på alla möjliga sätt. Vi vill bistå om och när det är lämpligt.

Hur ser du på risken för smittspridning i det svenska samhället?

– Jag tror som många andra som är experter att det kommer att bli spridning vartefter. Sedan är det väldigt svårt att vara tvärsäker på i vilken takt och omfattning det sker. Men en pandemi kan inte uteslutas, säger Jan Albert och tillägger:

– Man måste planera utifrån det. Och det är väl så att det är väldigt nära till att WHO kommer att kalla det pandemi.

Vad innebär »nära« i tid?

– Dagar, veckor.

De senaste dagarna har det framförts tvivel om sjukvårdens beredskap inför en omfattande smittspridning. Vad säger du om det?

– Jag tror – som en del andra har framfört – att det blir en väldig utmaning om det blir en ordentlig smittspridning. De allra flesta – framför allt om man pratar om yngre personer utan riskfaktorer – kommer ju att hantera det här utan sjukvårdens inblandning. Men det kan ändå bli många som behöver sjukvårdshjälp. Och då blir det stora utmaningar.

Vilka utmaningar ser du, konkret?

– Att se till att det finns vårdplatser, intensivvårdsplatser, skyddsmaterial och sådana saker i tillräcklig utsträckning. Det måste man ta höjd för.

Gör sjukvården det?

– Jag var med på ett möte med Karolinska universitetssjukhusets styrgrupp för coronaberedskap i går, och det pågår ju planering för olika scenarion. Det är jättebra att det har kommit i gång på allvar. Mitt intryck är att det har rört på sig en hel del i och med att utvecklingen är som den är.

Han tycker att de insatser som nu görs för att isolera smittade personer är bra.

– Men om det fortsätter att utveckla sig mot en mer allmän spridning i många länder så kommer vi – även om vi gör ett jättebra arbete i Sverige – få in fall hela tiden. Så småningom lär vi se en spridning även i Sverige.

Hur ser värsta scenariot ut?

– Värsta scenariot är ju att det blir väldigt många som kommer att gå igenom den här infektionen under det kommande året eller åren. Säg 10 till 50 procent av den svenska befolkningen.

I KI:s särskilda covid-19-grupp ingår förutom Jan Albert: Anna Färnert, Hedvig Glans, Sara Gredmark Russ, Ali Mirazimi, Johan von Schreeb och Matti Sällberg.

Läs även:

Ytterligare fem fall i Sverige

WHO: Ebolaläkemedel hetaste kandidaten i jakten på behandling

Sveriges andra coronafall bekräftat

Anders Tegnell: »Mest oroande är utvecklingen i Iran«

Bedömningen att beredskap mot covid-19 är god ifrågasätts av läkare

Nya rekommendationer efter ökad spridning av coronavirus

Coronaviruset: Regeringen stöttar WHO:s krisfond med 40 miljoner

Ny rapport: 3 000 coronavirusfall bland sjukvårdspersonal i Kina

Fler labb får möjlighet att analysera coronavirus

Studie: Coronavirusets förmåga att sprida sig är större än WHO trott

Läkare: Folkhälsomyndigheten borde uppmana till större försiktighet

Förändrad diagnosmetod fick coronavirusfall att skena

Nu har coronaviruset fått ett namn

Vårdcentral utrymdes efter larm om coronavirus

Visselblåsande läkare död – stor ilska i Kina

»Viktigt genombrott« i jakten på vaccin mot 2019-nCoV

Omkring 50 prov har analyserats för nya coronaviruset

Bekräftat fall av coronavirus i Sverige

Myndighet vill klassa nya coronaviruset som samhällsfarligt

Internationellt nödläge utlyst på grund av nya coronaviruset

Ännu inga coronafall i Sverige

Över 500 smittade i nya coronaviruset – stad isoleras

Fyra döda i coronavirus – WHO i krismöte

Nytt coronavirus upptäckt i Kina