Det råder ett tuff läge på Södersjukhuset (Sös) i Stockholm. Så sent som i helgen försattes sjukhuset i stabsläge på grund av vårdplatsbrist. Samma sak har hänt ett par gånger tidigare i år när patienttrycket blivit för stort.

Nu agerar Region Stockholm. I dag, tisdag, meddelar regionen att en särskild grupp inrättas i syfte att komma tillrätta med situationen.

»Södersjukhuset har under en period haft svårigheter att hantera enskilda, men kraftiga ökningar av antalet patienter som av olika skäl inte kommer vidare inom eller ut från sjukhuset. Därför kommer en grupp att bistå Södersjukhuset för att lösa situationen på både kort och lång sikt«, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Tanken är att den nya gruppen bland annat ska arbeta med att »utveckla metoder för att förbättra för multisjuka patienter«, och för att öka genomströmningen – och därmed väntetiderna – på akutmottagningen.

– Gruppen bildades på mitt initiativ. Skälet är att jag tänker att vi tillsammans måste göra vad vi kan för att på snabbast möjliga sätt ge de patienter som kommer till akutsjukhusen vård i tid, säger Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör i Region Stockholm och den som leder den särskilda gruppen, till Läkartidningen.

I gruppen ingår också hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson, sjukvårdsdirektören för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Mikael Ohrling och Södersjukhusets vd Mikael Runsiö.

Dessutom ingå en person från Stockholms stad ingå, men det är i nuläget inte klart vem det blir.

Carina Lundberg Uudelepp vill inte kalla den nybildade gruppen för en krisgrupp.

– Jag skulle kalla den en stöd- och samlingsgrupp.

Vad är det viktigaste den här gruppen ska jobba med?

– Att samordna de olika aktörerna i sjukvårdssystemet, det vill säga hur vi får primärvården, geriatriken, närakuterna och samverkan med kommunen att bli så optimal den kan bli. Det gäller till vardags men även på helgerna, för vi ser att det är en utmaning.

Göran Stiernstedt, ordförande i styrelserna för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhuset, uppger i en intervju med tidningen Mitt i att ett stort problem just är svårigheten att skriva ut patienter från vårdavdelningar till kommunerna.

Det gäller inte minst för gruppen multisjuka äldre. Han menar att situationen är särskilt svår på Sös, bland annat eftersom sjukhuset måste samarbeta med många kommuner och stadsdelar.

Carina Lundberg Uudelepp menar att det är viktigt att förbättra omhändertagandet för den här patientgruppen i hela vårdkedjan, både i och utanför sjukhusen.

– Det som jag har möjlighet att erbjuda är ytterligare kompetenser och förmågor i det att jag också är chef över hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som är beställare av all hälso- och sjukvård, men också för SLSO som tillhandahåller den egenägda primärvården, geriatriken och psykiatrin.

Nu ska gruppen genomföra en analys och därefter lägga fram ett antal förslag på åtgärder.

– Det vi kommer fram till kommer vi förhoppnings att sedan kunna bredda till alla akutsjukhus, även om de har lite olika förutsättningar, säger Carina Lundberg Uudelepp.

Södersjukhuset har ett sparbeting och sedan tidigare ligger ett varsel på 100 tjänster, varav 25 är läkartjänster.

Läs mer:

Sös jobbar för närakut vid akuten

Stockholms sjukvårdsupprop planerar ny manifestation

Stabsläge på Sös i helgen efter vårdplatsbrist

Jämnare flöde utan linjer på Södertäljes nya akut

Extrapengar påverkar inte varsel i Stockholm

Skyddsombud på Sös: »Vi hinner inte skriva avvikelserapporter«

Läkartidningens podd: – Sjukvårdsuppropet: »Patienter far illa och avlider«

Manifestationer mot neddragningar lockade tusentals