Akutmottagningen Norra Älvsborgs länssjukhus (Näl) har länge varit underbemannad och personalomsättningen har varit hög. Men den senaste tiden har läget förvärrats enligt Läkarförbundet, Kommunal, Vision och Vårdförbundet som därför gått samman för att få till en förändring. 

»Vi har skickat en tvärfacklig skriftlig begäran till arbetsgivaren om en riskbedömning avseende arbetsmiljön i första hand på grund av stor omsättning av sjuksköterskor och undersköterskor sista åren«, skriver Johan Klaar i ett mejl till Läkartidningen.

Han är specialistläkare i internmedicin/ST-läkare i akutsjukvård vid akutkliniken samt ordförande i Västra Götalands läkarförenings sektion för NU-sjukvården och lokalt ombud på Näl.

»Efter en tuff sommar valde sedan fler att säga upp sig under hösten. För att försöka vända den här utvecklingen har vi gjort en tvärfacklig begäran eftersom detta i förlängningen påverkar alla personalkategorier«, skriver Johan Klaar.

Enligt lokaltidningen TTELA har 50 anställda slutat sedan 2017. Av dem har 37 sagt upp sig. Majoriteten är sjuksköterskor, och många av dem tillhör de mest erfarna.

– Ett av de största bekymren är att många erfarna slutar, framför allt sjuksköterskor. Det gör att tryggheten och stabiliteten på akutmottagningen försvinner, säger Anna Tjus, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Näl, till tidningen Vårdfokus.

Enligt henne har den senaste sommaren präglats av hög arbetsbelastning. Personalen har fått ta extrapass och arbeta mycket övertid för att schemat ska gå ihop.

– Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är inte tillfredsställande i dagsläget. Många känner sig otillräckliga på jobbet.

Jonas Blank, nytillträdd verksamhetschef för akutmottagningen, säger till Vårdfokus att han först behöver skapa sig en bättre lägesbild, tillsammans med enhetschefer, medarbetare och fackliga företrädare.

– Vi har en bra dialog med de fackliga parterna och jobbar nu tillsammans med att identifiera de risker som uppmärksammats. Det kommer att leda till en handlingsplan, säger han till tidningen.

Även Johan Klaar beskriver dialogen med arbetsgivaren som bra.

»Vi har en pågående riskbedömning nu där vi träffat arbetsgivaren ett par gånger och försöker identifiera problemen och hitta lösningar. I nuläget har vi en bra diskussion och hoppas kunna få fram lösningar«, skriver han till Läkartidningen.