Som Läkartidningen berättat tidigare beslutade Region Halland att säga upp avtalet med läkarägda Säröledens familjeläkare i augusti förra året. Anledningen var att vårdcentralen inte ville gå över till regionens journalsystem Vas.

Journalsystemet har varit kritiserat och för ett drygt år sedan beslutade regionen också att det ska fasas ut. Man letar efter ett nytt journalsystem och hoppas kunna byta inom fem år. 

Men sedan 2015 ställer regionen som krav att alla leverantörer ska använda Vas. Säröledens Familjeläkare fick anstånd till den 31 december 2018, men har fortfarande inte infört systemet. 

– Det är ett uråldrigt system från 1990-talet. Allt man gör är i PLU-koder. Det är som en kassörska – man ska kunna en massa koder utantill för varenda sak man gör, sa distriktsläkaren Katarina Järbur, delägare och medicinskt ansvarig, till Läkartidningen i samband med att avtalet sades upp i augusti.

Vårdcentralen överklagade regionens beslut att säga upp avtalet. Både förvaltningsrätten och kammarrätten har sagt nej till prövning. Men nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att kammarrätten ska ta upp ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver bland annat: »Kravet på att använda journalsystemet är oproportionerligt och strider mot likabehandlingsprincipen. Andra vårdgivare har fått ny dispens under minst sex år med att införa journalsystemet.«

I samband med att avtalet sades upp fick Säröledens familjeläkare ett år på sig att avveckla verksamheten. Nu hoppas man i stället på ett rättsligt prejudikat.

– Jag hoppas att den här processen går så snabbt som möjligt och att vi får rätt, för jag tror att det här är en viktig fråga för sjukvårdssverige i stort, säger Katarina Järbur till P4 Halland.

Läs även:

Vårdcentral sägs upp – vägrar byta till utdömt journalsystem