Det finns stora skillnader mellan länen när det gäller uttag av hormonläkemedel vid klimakteriebesvär. Under 2018 gjordes flest uttag i Stockholms och Uppsala län med strax över 400 uttag per 1 000 kvinnor i åldrarna 45–60 år.

Motsvarande siffror i Blekinge, Jämtland och Kronoberg var färre än 250 uttag per 1 000 kvinnor.

– Dessa skillnader är så pass stora att vi kommer att gå vidare och analysera hur tillgången till vård och behandling ser ut, och även vad kvinnor i klimakteriet behöver när det gäller råd, stöd och behandling, säger Christina Strååt, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Kartläggningen visar också på stora regionala variationer vad gäller besök till den gynekologiska öppenvården vid klimakteriebesvär.

Under 2018 var antalet vårdkontakter vid klimakteriebesvär inom gynekologisk öppenvård högst i Stockholm, med 14 300 vårdkontakter per 100 000 kvinnor. Det kan jämföras med under 2 000 vårdkontakter per 100 000 kvinnor i Skåne, Kronoberg och Västmanland.

Uppgifter om vårdkontakter i primärvården ingår inte i kartläggningen, och enligt Socialstyrelsen kan en förklaring till skillnaderna vara att kvinnor i vissa delar av landet i högre utsträckning fått hjälp inom primärvården.

Socialstyrelsens kartläggning finns att ta del av här.