Forskare vid Umeå universitet har tillsammans med forskare i Heidelberg, Tyskland, och Zhangzhou i Kina gått igenom studier av coronavirusets överförbarhet. De drar slutsatsen att viruset har större förmåga att spridas än de skattningar som Världshälsoorganisationen, WHO, arbetar efter.

– Vår genomgång visar att coronaviruset har minst lika stor överförbarhet som SARS-viruset. Det säger en del om situationens allvar, säger Joacim Rocklöv, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och en av studiens författare, i ett pressmeddelande.

Forskarna hittade tolv studier av tillräcklig kvalitet och de baseras på skattningar av spridningstakt i utbrott som observerats i Kina. Det tidigaste studierna visade låg överförbarhet, medan överförbarheten steg i de senare. Genomsnittsvärdet blev 3,28, mätt i så kallat reproduktionsnummer, och medianvärdet var 2,79.

Detta kan jämföras med WHO:s lägre skattning att coronavirusets överförbarhet ligger i spannet 1,4–2,5.

– Ser man till hur corona-epidemin faktiskt utvecklas, tycks verkligheten stämma väl eller till och med överträffa den högre tillväxttakten i våra beräkningar. Trots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än SARS gjorde, säger Joacim Rocklöv.

Läs hela artikeln:

Liu Y, et al. The reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus. Journal of Travel Medicine. Epub 13 feb 2020.

Läs även:

Förändrad diagnosmetod fick coronavirusfall att skena

Nu har coronaviruset fått ett namn

Vårdcentral utrymdes efter larm om coronavirus

Läkare: Folkhälsomyndigheten borde uppmana till större försiktighet

Visselblåsande läkare död – stor ilska i Kina

»Viktigt genombrott« i jakten på vaccin mot 2019-nCoV

Omkring 50 prov har analyserats för nya coronaviruset

Bekräftat fall av coronavirus i Sverige

Myndighet vill klassa nya coronaviruset som samhällsfarligt

Internationellt nödläge utlyst på grund av nya coronaviruset