För att säkra tillgången på personlig skyddsutrustning har regeringen beslutat att underteckna det EU-gemensamma avtalet Joint Procurement Agreement (JPA). Det innebär att Sverige kan vara med i EU-gemensamma upphandlingar av personlig skyddsutrustning som behövs vid det pågående utbrottet av covid-19. 

I ett pressmeddelande säger socialminister Lena Hallengren (S) att man vill vara så förberedd som möjligt. Vid ett eventuellt större utbrott av covid-19 i Sverige kommer det att behövas stora mängder personlig skyddsutrustning för vårdpersonal. 

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren välkomnar EU-samarbetet. Men till tidningen Altinget säger hon att fler åtgärder behövs. Bland annat pekar hon på att bristen på vårdplatser gör att det inte finns någon extrakapacitet i systemet.

– Vi behöver fler vårdplatser, det gäller inte minst intensivvårdsplatser. Sverige behöver också se över tillgången till material och medicin så att vi i ett kritiskt läge har tillgång till det. På sikt behöver Sverige säkerställa detta, säger Heidi Stensmyren till Altinget.