Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordförande. Foto: Jesper Cederberg

Valen till förtroendeposterna gick fort under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte. Allt gick helt enligt valberedningens förslag.

Karin Båtelson valdes om till ordförande till fullmäktigemötet 2022. Samma sak gällde andre vice ordförande Elin Karlsson, liksom styrelseledamöterna Torbjörn Karlsson, Andreas Fischer och Ann Hermansson, samt Marie Engman som blev omvald som suppleant.

Martin Öst valdes om som revisor till 2022, med Lars Nevander som nyval. Till fullmäktigemötet nästa år valdes Christina Spjut in som ny revisor, och Naomi Clyne som suppleant. De auktoriserade revisorerna valdes också om till 2021.