Det har skett en fördubbling av andelen kommuner som uppger att de arbetar för att förebygga självmord, från 23 procent 2015 till 50 procent 2019. Det visar undersökning som Folkhälsomyndigheten genomfört.

I regionerna har det också skett en förbättring. 2019 uppgav 19 av 21 regioner att de driver, samordnar eller deltar i ett arbete med det uttalade målet att förebygga suicid. Motsvarande siffra 2015 var 15 regioner.

Dessutom har antalet regioner som har en särskild funktion för att samordna det självmordsförebyggande arbetet ökat från 10 regioner 2015 till 16 regioner 2019.

– Det här är en glädjande ökning då en stor del av det förebyggande arbetet måste ske på lokal och regional nivå. Vår förhoppning är att ännu fler kommuner kommer att arbeta självmordsförebyggande framöver, säger Lisa Hulting, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten har sedan 2015 i uppdrag av regeringen att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. 

Rapporten »Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser« finns att ta del av på myndighetens webbplats.

Läs mer:

Regeringen avsätter mer pengar till suicidprevention

Vårdmyndigheter: Bättre vård kan förhindra självmord

Danuta Wasserman: »Politikerna satsar för lite på den psykiska hälsan«