– Det förekommer nu samhällsspridning i i stort sett hela landet, sa biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten under en presskonferens på tisdagen.

Hittills rör det sig om 2 272 bekräftade fall och 36 avlidna i landet. Och 115 patienter har hittills vårdats i intensivvården, enligt uppgifter från Svenska intensivvårdsregistret.

Den befarade ökningen av sjukhusinläggningar på grund av covid-19 i Region Stockholm – ett tecken på att man här är på väg uppåt på kurvan för smittspridning – har dock fortfarande inte kommit, konstaterade Anders Wallensten.

Samtidigt gick Folkhälsomyndigheten under måndagen ut med en prognos för hur behovet av intensivvård och annan slutenvård kan komma att se ut framöver.

Cirka 300 intensivvårdspatienter och ytterligare runt 850 slutenvårdspatienter – så kan det se ut i Stockholm när läget är som värst, enligt prognosen.

I Västra Götalandsregionen kan det komma att handla om fler än 200 IVA-patienter och runt 650 ytterligare slutenvårdspatienter på samma gång. Och i Skåne cirka 200 intensivvårdspatienter och drygt 500 andra slutenvårdspatienter.

Beräkningarna är gjorda på regional nivå eftersom myndigheten bedömer att det är troligt att en spridning i Sverige kommer att ske i form av lokala och regionala utbrott.

Folkhälsomyndigheten har skattat behovet av slutenvårdsplatser och intensivvårdsplatser dagen med allra störst belastning i varje region. Detta utifrån två olika scenarion, där tiden som en patient behöver intensivvård ser olika ut.

I det ena scenariot räknar myndigheten med att en patient behöver intensivvård i 10 dagar. I det andra, svårare, scenariot utgår man från en intensivvårdstid på 14 dagar.

I båda scenarierna räknar myndigheten med att patienter behöver vårdas åtta dagar i slutenvården, och ytterligare fem dagar efter tiden i intensivvården.

Ta del av prognoserna för samtliga regioner.

Beräkningarna har gjorts utifrån tillgängliga epidemiologiska data, främst från Wuhan i Kina.

Enligt myndigheten är de data som finns inte direkt överförbara till svenska förhållanden. En arbetsgrupp med infektionsläkare, epidemiologer och analytiker har bedömt vilka parametrar som är rimliga att använda och stämt av med regionerna.

Under tisdagen berättade Folkhälsomyndigheten också om en ny föreskrift, som bara tillåter servering vid sittande bord eller mat för avhämtning på restauranger. Smittskyddsläkarna ska i samråd med kommunerna kunna stänga serveringar som inte följer reglerna.

Folkhälsomyndigheten konstaterade också att det är viktigt att idrottsrörelsen fortsätter ha aktiviteter för barn och unga. Här har myndigheten nu tagit fram rekommendationer för åtgärder som minskar risken för smitta.