Den nya rekommendationen meddelades vid en pressträff på onsdagen.

– Vi slänger ut ytterligare ett nät genom att börja testa lite andra grupper, bland annat personer med väldigt svår lunginflammation där man inte hittar någon annan orsak. Möjligen har det glidit förbi några fall och då kan vi även få stopp på de smittkällorna, sa Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten anser dock inte att det finns någon anledning att i nuläget ändra riskbedömningen för allmän smittspridning i Sverige – den bedöms fortsatt som »måttlig«.

I dag kom också beskedet att Italien stänger skolor och universitet i hela landet med anledning av coronautbrottet där. Anders Tegnell menar att den typen av åtgärder kan få effekter om de vidtas vid rätt tillfälle, det vill säga i ett tidigt skede när man börjar få en smittspridning i samhället.

– Det här kan få effekter i Italien. Hade vi gjort samma sak i Sverige i dag hade vi inte fått någon effekt överhuvudtaget.

På frågan om Italien stänger vid rätt tidpunkt svarade Anders Tegnell:

– Det kan de göra.

Vid pressträffen medverkade också Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen. Hon berättade att Socialstyrelsen begärt in nya lägesbilder från regionerna. Det handlar exempelvis om resursfrågor som personal och materiel, men också om andningsstöd och respiratorer, styrnings- och ledningsförmåga samt hur regionerna har övat och tränat den senaste perioden.

Tanken är att en ny lägesanalys ska presenteras i veckan.

– Det är ett stort arbete. Det är jättemycket data och det är viktigt för oss att det blir korrekt hanterat, kvalitetssäkrat och också analyserat på rätt så att vi kan föreslå åtgärder, och ta fram de vägledningar och stöd som behövs.

Hon kommenterade också situationen med nödvändigt sjukvårdsmateriel och skyddsutrustning.

– Just nu ser det bra ut, utifrån de prognoser och riskbedömningar som Folkhälsomyndigheten gör så har vi fortfarande en god beredskap. 

Exakt hur länge sjukvården klarar sig vad gäller materiel är svårt att svara på.

– Det är ögonblicksbilder, och det kommer aldrig gå att säga hur långt det här snöret är. Det är omöjligt. Men det vi slog fast vid den förra mätningen var att vi klarar 5 000 provtagningstillfällen och 1 400 vårddygn bara kopplat till skyddsutrustning. 

Läkartidningen: Hur ser det ut med vårdplatserna?

– Jag har inte den informationen. Det där är från dag till dag, och det är ju regionerna som ansvarar för sina vårdplatser. Det finns inget generellt mått på hur många vårdplatser vi har. Det som jag tycker är intressant som jobbar med beredskap är ju förmågan att fördela om och prioritera i sin verksamhet och göra rätt prioriteringar så att det blir så patientsäkert som möjligt.

I Sverige finns i dag totalt 35 konstaterade fall.