Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats lagt ut en rad rekommendationer vad gäller skyddsutrustning för vårdpersonal kopplat till covid-19. Bland annat rekommenderar myndigheten långärmad skyddsrock eller långärmat skyddsförkläde vid kontakt med patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Men omkring hälften av landets regioner följer inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller personlig skyddsutrustning. Det säger Marina Tuutma, ordförande för Distriktsläkarföreningen, ledamot i förbundsstyrelsen samt ordförande för Läkarförbundets arbetslivsgrupp.

– I helgen gick jag igenom alla riktlinjer, och i hälften av regionerna är riktlinjerna kortärmat. Men det skiljer sig också vad gäller användning av andnings- och munskydd. Det skapar väldigt mycket oro hos läkare som jobbar i regioner som först rekommenderades att använda långärmat, men som plötsligt får höra att det nu är det kortärmat som gäller.

Hon berättar också att ingen av regionerna anger vilken evidens man grundar förändringarna av riktlinjerna på.

Därför har hon, i egenskap av ordförande för arbetslivsgruppen, vänt sig till Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) för att få svar på vad som gäller.

– Jag har också pratat med några smittskyddsläkare. De säger att man är överens om att det kan vara kortärmat när man träffar patienter som potentiellt är smittade, och att Folkhälsomyndigheten varit så överbelastad att rekommendationerna därför inte uppdaterats. Men då vill jag höra det från Folkhälsomyndigheten.

Enligt Marina Tuutma har många läkare hört av sig till förbundet och uttryckt oro över att det finns olika rekommendationer vad gäller skyddsutrustning, inte minst mot bakgrund av situationen i andra delar Europa. Enligt nyhetsbyrån TT har över 20 läkare i det hårt drabbade Italien dött under epidemin.

Marina Tuutma anser att det behövs enhetliga riktlinjer i samtliga regioner.

– Det här känns väldigt konstigt. I andra länder gäller alla riktlinjer hela landet, och i krissituationer har vi inte råd att ha olika riktlinjer. Vi har inte heller råd att göra läkare ännu mer oroliga än vad de redan är.

En region som frångått Folkhälsomyndighetens riktlinjer är Region Stockholm. Där rekommenderas vårdpersonalen nu att använda kortärmad arbetsdräkt.

Clara Strömberg, ordförande för läkarföreningen på Södersjukhuset och huvudskyddsombud, är kritisk.

– Vi är jätteoroade i och med att det förefaller som att Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm och smittskyddet inte är överens om vad som ska gälla. Tittar man utomlands har man mer skydd än vad vi hade innan. I Storbritannien och Italien går man nästan i kemsaneringsdräkter. Man är inte ens överens inom EU. Jag tycker man ska ta det säkra före det osäkra när man inte har någon vetenskap bakom.

Vad har du fått för reaktioner från kollegor?

– Folk är rädda. Jag tror att några kommer sjukskriva sig, och jag tror att några kommer att bli sjuka. Det är bara att titta på Italien där läkare och vårdpersonal har dött. Självklart kan man bli smittad ute i samhället, men risken är ju stor när man vårdar covid-19-patienter som ligger i öppna övervak och hostar. Vad gör vi när personalen tar slut?

Enligt Clara Strömberg har hon inte fått någon förklaring till varför riktlinjerna har ändrats.

– Ingen vill uttala sig officiellt om varför, men det viskas lite om att vi inte har några långärmade rockar, men ingen vågar stå för det.

Hon berättar också att vårdpersonal nu försöker skaffa egna långärmade skyddsrockar.

– Man tar till regnrockar av engångsplast. Det är på den nivån.

SVT Nyheter Stockholm rapporterar att Region Stockholm tillbakavisar att förändringen skulle öka smittspridningen, så länge man i övrigt följer riktlinjerna och desinficerar sina underarmar. Regionen hänvisar också till att Folkhälsomyndighetens rekommendationer öppnar för lokala riktlinjer.

– Om man använder det på rätt sätt ska det räcka med kortärmat. Om man har moment med stor risk att kläderna blir kontaminerade så ska man använda långärmat, säger Elda Sparrelid, chefläkare vid Region Stockholm till SVT.

Hon fortsätter:

– Någon evidens på vilken skyddsutrustning man behöver finns ju inte över huvud taget ännu, annat än att man fastställt att det är en kontakt- och droppsmitta. Och om vi hanterar andra patienter med kontakt- och droppsmitta på det här sättet så ska det här vara tillräckligt för de allra flesta arbetsmoment.

Clara Strömberg uppger att hon också varit i kontakt med Arbetsmiljöverket, men att det inte kan bli aktuellt att begära skyddsstopp utifrån de nya riktlinjerna.

– Det går inte eftersom Arbetsmiljöverket säger att det här är direktiven vi ska följa. Region Stockholm har bestämt det här och då säger Arbetsmiljöverket att de inte kan göra något. Det är det som är problemet.

Vad hoppas du ska hända nu?

– Att man ska backa på direktivet och att de tillverkare i Sverige som tillverkar långärmade engångsplastrockar ska ställa upp. Problemet är att Socialstyrelsen ska godkänna all utrustning, men i det här läget undrar vi varför man måste godkänna ett platsförkläde. De godkände ju inte våra engångsvisir heller, men vad gör man? Vi måste ju ha ett visir.