Debatten om privata vårdgivare och förtur till patienter med en privat sjukvårdsförsäkring har varit intensiv under den senaste tiden.

Nu anmäler John Lapidus, forskare i ekonomisk historia vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen till Justitieombudsmannen, JO.

Anledningen är att regionerna tecknat avtal med Ersta diakoni samt Capio Lundby sjukhus, som John Lapidus anser ger försäkringspatienter förtur. Han anser också att regionerna har vetskap om detta, men att de inte ställer några krav på vårdgivarna att upphöra med att prioritera vissa patientgrupper.

»Västra Götalandsregionen och Region Stockholm har tecknat avtal med två vårdgivare (Capio Lundby sjukhus och Ersta Diakonisällskap) som INTE ger företräde åt den som har det största behovet av hälso- och sjukvård, utan i stället prioriterar patienter utifrån sättet på vilka dessa finansierar sin sjukvård«, står det att läsa i anmälan till JO.

– Från min horisont så är det ganska uppenbart att det föreligger någon sorts lagbrott så länge vi har en hälso- och sjukvårdslag som ser ut på det sättet som den gör. I annat fall får man stryka den portalparagrafen som säger det här med vård på lika villkor och vård efter behov, säger John Lapidus till Läkartidningen.

Vad hoppas du att anmälan ska ge?

– Jag gör anmälan delvis för att jag är nyfiken på hur man ser på det här från ett juridiskt perspektiv. Det finns också ett rent forskarintresse för att se hur det här kommer att falla ut, men jag har ingen aning om hur JO kommer att ställa sig till detta, eller om det blir något uttalande överhuvudtaget.

John Lapidus uppger att han valde att anmäla Region Stockholm och Västra Götalandsregionen och avtalen med Ersta respektive Lundby sjukhus eftersom det är stora regioner och stora vårdgivare. Men de är långt ifrån ensamma. »I Sverige finns i dag hundratals vårdgivare (i alla landsändar och på alla vårdnivåer) som på samma sätt prioriterar försäkringskunder framför offentligt finansierade patienter, och brottet mot Hälso- och sjukvårdslagen kan därmed sägas vara allmänt förekommande«, står det i anmälan till JO.

– Det är också intressant att peka på att det inte enbart gäller vinstmaximerande företag. Jag har valt Lundby i Göteborg, men jag har också valt en stiftelse. Det visar att det på ett sätt handlar om privata aktörer mer än bara vinstmaximerande aktörer. Det här kan lika gärna förekomma i idéburna organisationer att man agerar på det här sättet. Men då pekar jag på att det finns möjliga problem även där. I viss utsträckning fungerar idéburna på samma sätt som de vinstdrivande.

Läs också:

Läkaresällskapet: Sjukvårdsförsäkringar strider mot vårdens etiska principer

Regeringen utreder gräddfiler i sjukvården

Stockholm ber Ivo granska om försäkringspatienter går före

Privata vårdbolag prioriterar försäkringspatienter

Forskare: Problem blanda patienter med olika typer av finansiering