I en ny rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap har två forskare vid Linköpings universitet granskat 33 nordiska vetenskapliga artiklar om ett positivt samband mellan ledarskap och medarbetares hälsa. Studierna är gjorde till stor del inom offentlig sektor, däribland sjukvården.

Flera kvalitativa studier pekar på att en motiverande och inspirerande chef, som samtidigt ger ansvar och medbestämmande, är bra för medarbetarna. Det är också positivt med chefer som fungerar som förebilder när det gäller arbete och hälsa.

Allt det här ställer också stora krav på ledarskapet. Inte minst när olika medarbetare vill ha olika saker. 

– Å ena sidan finns kravet på tillgänglighet och närhet, andra sidan behovet av frihet och utrymme. Det kan verka paradoxalt. Det visar att chefen behöver vara flexibel och kunna anpassa sitt ledarskap. Det finns inte en modell som passar överallt, i alla sammanhang, säger Andreas Wallo, biträdande professor på institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, i ett pressmeddelande.

Men det är inte bara chefernas direkta agerande som spelar roll. Det gör också indirekt ledarskap; faktorer som till exempel arbetsmiljö, socialt klimat och uppmuntran till friskvård. 

Och man ska inte bara fokusera på enskilda ledare. Kultur, normer och värderingar påverkar också hälsan, menar Linköpingsforskarna bakom sammanställningen. Det är sådant som cheferna återger, snarare än själva skapar.

Även om mycket i den granskade forskningen pekar åt samma håll, finns svagheter. De flesta studier utgår från en och samma teori om det som kallas transformativt ledarskap, visionärt och inspiratoriskt ledarskap som tar hänsyn till medarbetarnas behov. Teoretiskt sett kan även andra typer av ledarskap, såsom ett mer auktoritärt, påverka medarbetarnas hälsa positivt.

– Forskningen har gått i stå lite. Vi efterlyser en större variation både när det gäller teori, kontext och metod, säger Andreas Wallo.

Rapporten finns på Linköpings universitets webbplats