SKR rapporterar på sin hemsida om resultat från 2019 års Hälso- och sjukvårdsbarometer, en nationell undersökning om befolkningens inställning till svensk hälso- och sjukvård.

När det gäller den digitala vården skriver SKR »Förtroendet för digitala vårdbesök är lågt. Av de som har en uppfattning i frågan är det endast en femtedel som uppger att de har stort eller ganska stort förtroende för digitala besök. Över hälften av invånarna har dock inte någon uppfattning, troligtvis på grund av att de själva inte använt några digitala vårdtjänster.«

SKR noterar dock samtidigt att förtroendet ökar för de e-tjänster som 1177 Vårdguiden erbjuder. Här har 63 procent av de som tagit ställning ett stort eller ganska stort förtroende.

Av Hälso- och sjukvårdsbarometern framgår även att sex av tio invånare uppger att de har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården.

Samtidigt visar undersökningen att var fjärde invånare inte tycker att väntetiderna till primärvården är rimliga. När det gäller sjukhusen tycker var tredje invånare att väntetiderna inte är rimliga.

Undersökningen genomfördes under olika delar av förra året. Totalt svarade 42 000 personer på enkäten.