Bakgrunden till beslutet är att det finns ett stort behov av läkar- och sjuksköterskestudenter som kan gå in och avlasta vården med anledning av coronakrisen. Men som systemet ser ut i dag riskerar dessa studenter att straffas ekonomiskt om de tjänar mer än det så kallade fribeloppet i studiestödssystemet.

Genom att slopa fribeloppet hoppas regeringen att studenter ska kunna rycka in i vården utan att det får negativa effekter på rätten till studiemedel när studierna återupptas.

Det handlar om en tillfällig lösning som går ut på att det inte kommer göras någon inkomstprövning för 2020. På så sätt tas fribeloppet bort i praktiken.

I dag är fribeloppet 91 624 kronor per termin för den som pluggar heltid med studiemedel. Den som tjänar mer än så har inte rätt till lika mycket bidrag och lån.