Det var förra veckan som Ingemar Petersson, professor och forskningschef på Skånes universitetssjukhus, fattade beslut om att HTA Skåne tillsammans med Cochrane Sverige ska inrätta ett nytt kunskapsservicecentrum när det gäller covid-19 och coronavirus.

Ett av uppdragen är alltså att hjälpa infektionsläkare navigera i den strida ström av vetenskapliga publikationer och rapporter som just nu kommer från olika håll.

– Våra infektionsläkare ska i första hand ägna sig åt att vårda patienter och jobba med de övergripande frågorna. Då ska de ha ett kvalificerat beslutsstöd med en kvalitetsgranskad daglig rapport om vad som händer inom covid-19-vården och när det gäller coronavirus, säger Ingemar Petersson.

Centrumet – som bland annat består av informatiker och fyra medicinska handledare, varav en infektionsläkare – gör nu dagliga sökningar i medicinska databaser och andra kanaler.

– Tanken är att infektionsläkarna själva ska slippa söka fram den aktuella evidensbasen, säger Ingemar Petersson.

Det finns fem regionala enheter i landet som utvärderar kunskapsläget när det gäller exempelvis läkemedelsbehandlingar eller teknik i sjukvården – så kallad health technology assessment (HTA).

Än så länge är HTA-enheten i Skåne ensam om att ta ett grepp runt covid-19, enligt Ingemar Petersson. Men här delar man gärna med sig av sina insatser till de övriga enheterna.

– De får gärna vända sig till oss. Vi tänker inte sitta själva på den informationen, utan de som vill ta del av den får naturligtvis det. Sedan får de själva hantera hur de vill sprida informationen i sina egna organisationer, säger han.

Ingemar Petersson hoppas att enheterna på sikt ska kunna samarbeta kring covid-19.

– Vi kommer att föreslå att vi delar upp arbetsuppgifterna och delar informationen. Det kan vara så att en HTA-enhet fokuserar på läkemedelsbehandling, en annan på diagnostik och en tredje på epidemiologi och så vidare.

Centrumet i Skåne kommer samtidigt ha som uppdrag att ta fram kvalitetssäkrad information om covid-19 och coronavirus till samtliga medarbetare i regionen. På sikt är tanken även att ta fram information till allmänheten.