Folkhälsomyndigheten håller sedan ett par veckor dagliga pressträffar med anledning situationen kring det nya coronaviruset.

Vid dagens pressträff gav myndighetens generaldirektör Johan Carlson en kort uppdaterad lägesbild.

Han konstaterade att det finns en samhällsspridning i Sverige.

– Vi ser en stor påfrestning på samhället och många kommer att avlida. Det är uppenbart så. Vårt mål kan inte vara att stoppa varje enskilt smittotillfälle, utan målet är att förhindra att den här pandemin sprids snabbt.

Han framhöll också att Folkhälsomyndigheten grundar sina bedömningar utifrån att skydda hälsan för hela befolkningen. Det är därför viktigt att inte ta till så drakoniska åtgärder att de slår ut sjukvården för andra sjuka eller slår ut andra samhällsfunktioner.

Johan Carlson ville också lyfta fram frågan om utsattheten för enskilda medarbetare vid Folkhälsomyndigeten.

– Det här är en myndighet som arbetar med lägesanalyser, information och vi jobbar med expertis både i Sverige och på andra håll. Det är väldigt mycket ett lagarbete. Jag har varit chef för den här myndigheten i 12 år, och jag har aldrig någonsin tidigare fått sådan positiv respons från civilsamhället, andra myndigheter, enskilda och organisationer, sa Johan Carlson.

Samtidigt framhöll han att det aldrig tidigare varit en sådan våg av kritik som nu riktas mot enskilda medarbetare på myndigheten. Det gäller framför allt statsepidemiologen Anders Tegnell.

– Han har fått utstå kritik som om det vore en liten firma som hanteras och att åtgärderna beror på hans och några enstaka medarbetares uppfattningar. Så är det inte. Det här är väldigt stort arbete som omfattar väldigt många av våra medarbetare, och i slutändan avgör myndigheten, det vill säga jag själv, den inriktning vi ska ha, sa Johan Carlsson och fortsatte:

– Statsepidemiologen, den biträdande och många andra har förstås en oerhört viktig roll, men jag tycker att det närmast är ovärdigt det som han har utsatts för.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror har 1 623 personer rapporterats smittade med covid-19 i Sverige, och 16 personer har avlidit.

Läs Läkartidningens intervju med Anders Tegnell: »Sverige har mycket av lära av länder med mindre resurser«