Johan Styrud. Foto: Eva Widman

Stockholm är den region i Sverige som har flest bekräftade fall av det nya coronaviruset. Enligt de senaste siffrorna handlar det totalt om 308 smittade personer i regionen.

– Det är ett väldigt ansträngt läge. Nu har man börjat anpassa verkligheten till vad som har hänt genom att dra ner all elektiv verksamhet och man håller på att sätta igång de beredskapsplaner som finns, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, till Läkartidningen.

Om utbrottet blir ännu större befarar han att det kommer bli brist på IVA-platser. Han oroar sig också över all den vårdpersonal som har – eller kommer att – insjukna i covid-19.

– Men det som kanske är det allra mest oroväckande är att det inte finns mer än en viss mängd skyddsutrustning. Blir man då inneliggande, framför allt på intensivvården, så går det åt väldigt mycket av det här, och det finns bara en begränsad mängd.

Exakt hur länge skyddsutrustningen i Stockholm kommer att räcka har Johan Styrud ingen exakt uppfattning om.

– Vad jag förstår håller man på att utjämna det här i landet så. Sedan är det ett bekymmer att Sverige är uppdelat i 21 olika regioner med olika planer och olika direktiv. Blir det här ännu större i Sverige så kommer skyddsutrustningen inte att räcka.

På grund av bristen på relevant skyddsutrustning har Region Stockholm bland annat sett över om det finns alternativa skyddsutrustningar som kan användas för att ge ett fullgott skydd för medarbetare i vården.

Regionen har också beslutat att skyddsutrustning ska prioriteras mellan olika sjukhus enligt en särskild fördelningsnyckel. Dessutom har hälso- och sjukvårdsdirektören skrivit brev till Socialstyrelsen för att uppmärksamma myndigheten på bristerna.

I går, torsdag, gick Karolinska universitetssjukhuset upp i förstärkningsläge. Det innebär att samtliga akutsjukhus i Stockholm befinner sig i någon form av beredskapsläge.

– Det är bra att man går upp i ett högre beredskapsläge, för dels så prioriterar man om hur sjukhusen arbetar. Man kanske är lite sen med det, men det är bra att man gjort det och tar det på yttersta allvar, och att man ändrar om vården där vi gör mycket mindre planerad vård och mer akut vård, säger Johan Styrud.

Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, är också positiv till det högre beredskapsläget, men det har ännu inte inneburit några större förändringar kring arbetet med övriga patienter på sjukhuset.

– Situationen påverkas mer av de patienter som kommer in. Sedan kan man säga att Karolinska var sist att gå upp i stabsläge. Övriga sjukhus var redan där. Vi ser det som ett nödvändigt steg att ta, säger hon.

Regionen har också ändrat strategi för provtagning av personer som misstänks vara smittade. Provtagning ska nu ske av alla patienter som är i behov av sjukhusvård eller äldreomsorg och som uppvisar symtom på covid-19.

I går rapporterade Dagens Nyheter att en grupp läkare på akutmottagningen i Huddinge var osäkra på hur misstänkt smittade med covid-19 ska hanteras och att de ställt en rad frågor till verksamhetschefen för akutmottagningen.

Yvonne Dellmark konstaterar att inte alla delar av sjukhusets verksamheter är väl förberedda för att ta hand om misstänkt smittade patienter.

– Jag tycker att det viktigaste just nu är att få ut den information som faktiskt gäller. För det kommer många olika budskap från olika håll. Det viktigaste är att alla vet var patienterna ska ta vägen och att personal på plats får de instruktioner som behövs för att skydda dem från smitta.

Anser du att det finns klara rutiner och riktlinjer för att ta hand om de här patienterna på akutmottagningarna, till exempel?

– Det jag fått förmedlat är att det först idag finns tydliga direktiv. Det är tyvärr inget som har förmedlats till oss centralt om hur man planerar verksamheten, och det är ingenting som är riskbedömt med skyddsombuden. Det borde göras omgående. Vi ser att personalen riskerar att utsättas för onödig risk genom otydlig och ibland motsägelsefull information.