Lars Rocksen, narkosläkare i Örnsköldsvik, agerade när en medpassagerare hostade misstänkt. Foto: Anders Augustsson

Det var under en flygning från Bromma till Örnsköldsvik på tisdagskvällen som det väcktes misstankar om att en passagerare kunde ha covid-19. 

Enligt Lars Rocksen, narkosläkare på Örnsköldsviks sjukhus, framkom det att passageraren i fråga hade en ganska lindrig rethosta. Och att hen ungefär två dagar tidigare, i samband med att hen befann sig i ett riskområde i Sydeuropa, haft feber.

– När den sammantagna informationen nådde mig så var det nödvändigt att vi skulle vidta åtgärder. Och det gjorde vi under kontrollerade former, säger han till Läkartidningen. 

Lars Rocksén tog kontakt med kabinpersonalen som i sin tur meddelade personalen i cockpit.

– Initialt försökte vi omdistribuera passagerarna på planet för att skapa säkerhetsavstånd. Men flygledningen ville att vi skulle dirigera om planet. Det var flygledningen och kaptenen som fattade alla de besluten.  

I Umeå mötte smittskyddspersonal upp och tog med sig patienten till Norrlands universitetssjukhus för undersökning och provtagning enligt de riktlinjer som finns. 

Därefter fick övriga passagerare flyga vidare till Örnsköldsvik, efter att först ha lämnat kontaktuppgifter inför en eventuell smittspårning. 

– Det utbröt aldrig någon dramatik, utan allt skedde väldigt lugnt och stilla.

Om det faktiskt rör sig om ett fall av covid-19 återstår att se. 

Lars Rocksén konstaterar dock att det ställer helt andra krav att behöva agera ute i samhället utan de rutiner och de kringresurser som finns inom sjukvården. Och ytterligare andra krav att dessutom behöva göra det ombord på ett ganska trångt flygplan.

– Det är klart att det var en speciell situation och jag hoppas att jag aldrig någonsin mer kommer att behöva uppleva den. Men vi försökte vara lugna och sakliga och hantera den utifrån den information vi hade under hela förloppet.

Jobbar du som vanligt i dag?

– Jag har kontakt med smittskydd uppe i Umeå och följer noggrant deras instruktioner. Ännu har jag inte fått några instruktioner om att undvika att arbeta. Så jag är på arbetet i dag, som vanligt, säger Lars Rocksén och fortsätter:

– Men det är naturligtvis så att det ställer till en del saker hos mig också, att bli utsatt för den här typen av händelse. Det är klart att jag tänker ytterligare en extra gång på alla basala hygienrutiner och på att minimera alla patientkontakter för att skydda eventuella sköra eller immunsupprimerade patienter.

Tycker du att det är rätt beslut från smittskyddets sida att du ska jobba som vanligt?

– Jag tycker att det är en helt adekvat bedömning i det här fallet i avvaktan på provsvar. Patienten hade väldigt lindriga symtom och deras bedömning är därför att patienten sannolikt har väldigt låg smittsamhet oavsett vad provsvaret visar.

Han tillägger:

– Vi avvaktar ett provsvar som kommer under eftermiddagen. Utfaller det provsvaret positivt så hamnar vi naturligtvis i en helt annan situation. Men till dess är det viktigt att inte drabbas av panik. Vi agerar som vanligt, men jag tänker efter en extra gång.