Enligt Aftonbladet tog läkaren emot patienter som vanligt på Akademiska sjukhuset i Uppsala dagen efter att hen återvänt från ett besök i norra delarna av Italien.

Aftonbladet har talat med kollegor till läkaren. De ifrågasätter, enligt tidningen, kollegans val att gå till jobbet direkt efter att ha återvänt från det område i Italien där svenskar blivit smittade och sedan insjuknat i covid-19. 

En av kollegorna (som uttalar sig anonymt) säger till Aftonbladet att många reagerat på att läkaren kom till jobbet: »… flera är oroliga. Vi fick heller ingen information … jag fick höra det via omvägar.«

Akademiska sjukhusets chefläkare, Göran Günther, säger till Aftonbladet att läkarens beslut att gå till jobbet inte är konstigt.

– Det beror på om man har symtom eller inte. Men det här är inga uppgifter som jag känner till.

Göran Günther säger vidare till tidningen att sjukhuset utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Aftonbladet har även varit i kontakt med Region Uppsalas säkerhetschef, Monique Holmgren. Hon blir överraskad av tidningens uppgifter, men hänvisar till Folkhälsomyndighetens riktlinjer:

»och enligt dessa så kan man jobba som vanligt så länge man inte uppvisar några symtom. Men sedan är det ju klart, jobbar man inom sjukvården borde man väl kontakta sina chefer. Men det har man kanske också gjort i det här fallet.«

När säkerhetschefen får frågan om det lämpliga i att en läkare, som nyligen kommit hem från ett område där man vet att många smittats av det nya coronaviruset och sedan insjuknat i covid-19 direkt börjar träffa patienter svarar hon:

– Det är en ansvarsfråga skulle jag säga, och man har också ett eget ansvar i det här.

Akademiska sjukhusets HR-direktör Anna Wadenhov känner inte till det aktuella fallet, men säger till Läkartidningen att det självklart finns riktlinjer som tydligt klargör vad som bland annat gäller när medarbetarna befunnit sig på resande fot.

I riktlinjerna framhålls att det är närmaste chef som har ansvar för arbetsmiljön, »och i arbetsmiljön ingår även hur man mår på jobbet«. Den som nyligen kommit hem från en resa i ett riskområde och »känner oro« ska därmed kontakta sin närmaste chef.

Nyligen kunde Aftonbladet rapportera att en norsk läkare, som också kommit hem från en resa till norra Italien och direkt gick till jobbet vid Ullevåls sjukhus, smittat minst två kollegor. Dessutom bedömer man att läkaren utsatt ett hundratal patienter och kollegor för smittrisk.