Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid ett krisläge. Det är arbetsgivarna Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Sobona som avgör när avtalet ska aktiveras.

De flesta fackliga organisationer inom kommuner och regioner undertecknade avtalet redan i juni förra året. Men Läkarförbundet och Vårdförbundet valde att avvakta. Nu har dock Läkarförbundet kommit överens med arbetsgivarna. Därmed har 25 av 26 fackliga organisationer inom sektorn undertecknat avtalet.

Avtalet kan aktiveras om en region eller kommun fattar beslut om det, och att SKR därefter fattar samma beslut. Det gäller sedan i fyra veckor i stöten och ger arbetsgivaren möjlighet att disponera mer fritt över arbetskraften, medan de anställda får bättre lön.

– Den stora vinsten för arbetsgivaren är att man får ut lite mer arbetstid av sin personal. Uppsidan för den anställda är att man får 220 procent i lön, säger Peter Wursé, chefsförhandlare på Läkarförbundet.

Den ordinarie arbetstiden blir 48 timmar per vecka och vilan anpassas. Arbetsgivaren kan också flytta på personal till andra arbetsställen. Det skulle kunna innebära att en läkare placeras i en annan region.

– Så kan det bli. Men i första hand ger det frihet att disponera arbetskraft inom regionen. Och framför allt gäller det utsatta kommuner där grannkommunerna hjälper till, säger Peter Wursé.

Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, säger att läkarkåren alltid tar ett stort ansvar och ställer upp i krissituationer.

− Vår expertkunskap och kompetens är avgörande för sjukvården som samhällsstruktur och detta gäller i synnerhet i krissituationer. Vi tar ansvar och tecknar nu tillsammans med SKR och Sobona krislägesavtalet, säger hon i ett pressmeddelande.

Att krislägesavtalet nu är en möjlighet för arbetsgivarna betyder inte alls att det kommer att användas i praktiken. Men coronavirusets effekter är ett exempel på en situation där det är möjligt.

− I nuläget ser vi inte att det är nödvändigt, men vi följer naturligtvis utvecklingen mycket noga, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation, i ett pressmeddelande.

Extra krisersättning och mer arbetstid

Det är arbetsgivarparterna SKR och Sobona som kan aktivera krislägesavtalet. Om det träder i kraft gäller följande:

  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.

Källa: SKR