Den 1 juli ska de nya reglerna för läkarnas legitimation och specialistutbildning träda ikraft. Bland annat ska bastjänstgöring (BT) införas och på sikt ersätta läkarnas allmäntjänstgöring (AT). Förändringarna är en anpassning till införandet av en ny sexårig läkarutbildning som startar hösten 2021.

Men nu begär Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) att regeringen skjuter upp införandet av BT och låter nuvarande regelverk för specialisttjänstgöring gälla året ut. Anledningen är att vården inte har hunnit förbereda sig och att man nu måste lägga resurserna på att hantera det nya coronaviruset.

– Många av våra medlemmar befinner sig i en pressad situation till följd av covid-19 och behöver just nu fokusera på patienter och att minska smittspridningen. Att parallellt med detta införa ett nytt utbildningssystem för läkare är inte rimligt, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet och Sofia Rydgren Stale, ordförande i utbildnings- och forskningsrådet och andre vice ordförande i Läkarförbundet, i ett pressmeddelande.

I sin hemställan till regeringen pekar de två organisationerna på att det fortfarande finns många oklarheter kring det nya regelverket. Regeringen har inte beslutat om övergångsreglerna som ska reglera vilka läkare som ska fortsätta enligt nuvarande regelverk och vilka som ska göra BT. Dessutom har Socialstyrelsen inte fastställt de nya föreskrifterna för läkares specialisttjänstgöring och BT. Ett förslag har gått ut på remiss och svar ska vara inne i slutet på mars.

Samtidigt befinner sig sjukvården nu i ett akut och tufft läge. Enligt Läkarförbundet och SKR kommer det vara svårt att hitta utrymme för de kompletterande utbildningsinsatser som kommer att krävas för de specialistläkare och ST-läkare som ska handleda BT-läkare och ST-läkare enligt den nya föreskriften.

– Lagförändringarna är positiva på längre sikt, men det finns inga tungt vägande skäl för att införa dem redan nu. I det läge vården befinner sig i nu med konsekvenserna av coronaviruset är det inte rimligt att läkarna ska lägga sitt fokus på anpassningar till nya regelverk, säger SKR:s ordförande Anders Knape (M), i ett pressmeddelande.