Det nya avtalet för landets offentliganställda läkare skulle egentligen ha varit på plats den 1 april. Men nu har Läkarförbundet enats med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Sobona om att förhandlingarna ska skjutas på framtiden.

– Medlemmarna i Sveriges läkarförbund tar ett enormt ansvar och är fullt upptagna ute i verksamheterna med att hantera den kris som landet befinner sig i. I detta hårt pressade läge finns inte förutsättningar att bedriva avtalsförhandlingar, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, i ett pressmeddelande.

Läkarförbundets chefsförhandlare Peter Wursé pekar också på att det mycket osäkra ekonomiska läget som råder just nu är ett skäl till varför förhandlingarna skjuts fram.

– Det är oerhört svårt att genomföra lönerevisionsförhandlingar och lönesamtal under de här omständigheterna. Den ekonomiska prognosen är väldigt svår att bedöma. Det är fokus på andra saker just nu, säger han till Läkartidningen.

Förhandlingarna om läkarnas lön och villkor inleddes den 19 december förra året när Läkarförbundet och SKR utväxlade krav. Nu är planen att parterna ska återuppta förhandlingarna efter sommaren. Under tiden förlängs nuvarande avtal till den 31 oktober.

I praktiken innebär det bland annat att löneökningar kommer få vänta till dess att ett nytt avtal är på plats.

– Under tiden kommer vi parter ändå att diskutera andra sakfrågor, men några realförhandlingar blir det inte. Aktiviteten kommer gå ner mellan parterna i den här fasen, men i möjligaste mån kommer vi försöka ha diskussioner om andra aktuella sakfrågor, säger Peter Wursé.

Årets avtalsförhandlingar berör omkring 33 000 läkare.

Även fackförbunden Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna förlänger sina avtal och skjuter fram avtalsförhandlingar till hösten.

– Välfärdens verksamheter behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, vårda sjuka och klara omsorgen om barn och äldre. Vi och facken är överens om att inte ta tid och resurser från detta exceptionellt viktiga arbete och skjuter därför upp avtalsförhandlingarna till i höst, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i SKR, i ett pressmeddelande.