Sedan i söndags tar initiativet Läkarstudenter i beredskap emot intresseanmälningar från läkarstudenter som frivilligt vill ställa upp för att förstärka den nu hårt pressade sjukvården.

– Sjukvården är redan belastad. Jag tänker mig att det kommer att behövas personal inom egentligen alla yrkeskategorier i vården, men framför allt läkare och sjuksköterskor, säger Nora Almér, talesperson för initiativet, till P3 Nyheter.

Initiativet riktar sig mot läkarstudenter som läser sista året på läkarutbildningen, det vill säga termin 10 eller 11. Hittills har omkring 500 studenter från samtliga lärosäten som bedriver läkarutbildning anmält sitt intresse.

Tanken är överlämna intresseanmälningarna till Socialstyrelsen för att myndigheten ska kunna kalla in studenterna vid behov.