– När det är på plats så kommer Försvarsmakten kunna stödja den civila sjukvården med ett antal intensivvårdsplatser, säger Micael Bydén till Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten skriver »Fältsjukhusets materiel finns i dag vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg och det kommer dröja en tid innan fältsjukhuset är upprättat och i gång. Sedan tidigare stödjer Försvarsmakten Folkhälsomyndigheten med personal och vissa regioner med materiel med anledning av coronaviruset.«

– Det är när påfrestningarna på samhället är som svårast som vi ska stå stadigt och det är då Försvarsmakten ska vara som starkast, säger Micael Bydén.