– Det har funkat bättre än planerat. Det är fantastiskt att få ihop så många intensivvårdsplatser på tre dygn. Jag är oerhört imponerad av alla som gjort det här fantastiska arbetet, säger Bertil Andersson, chef för intensivvården på Östra sjukhuset i Göteborg.

Det är i anslutning till Östra sjukhuset som ett fältsjukhus byggts upp med plats för 20 coronapatienter som kräver intensivvård. Det blev klart i helgen och är byggt i fem moduler för fyra patienter i varje, som ska vara intuberade när de kommer dit. Dagtid ska varje modul ha en läkare, två sjuksköterskor och två undersköterskor på plats.

Efter att det stod klart att Försvarsmakten kunde förse Göteborg med ett fältsjukhus, gällde det att hitta personal. Regionen sökte brett och vände sig till exempelvis studenter, AT-läkare och all personal som slutat inom intensivvård, narkos och operation.

– Vi har fått enormt mycket svar. Alla har gått igenom en simulatorutbildning. Sedan drar vi ner på ganska mycket operationsverksamhet, så det är många operations- och narkossjuksköterskor som är tillfälligt friställda, säger Bertil Andersson.

Personalen anställs på hel- eller deltid. Det är också ett pusslande med övrig vård. I längden är det till exempel inte tänkt att personalen enbart arbetar på fältsjukhuset.

– På sikt är det tänkt att man ska rotera till den vanliga intensivvårdsavdelningen, för det blir tungt att jobba i tältet hela tiden. Samtidigt är de på den vanliga intensivvårdsavdelningen lite sugna på att jobba i tältet också.

Respiratorerna är av ett äldre snitt, från 80- och 90-talet. Men de fungerar utmärkt, säger Bertil Andersson.

– Det är bara att de är analoga i stället för digitala. Det krävs lite mer av doktorn, man kan inte förvänta sig att respiratorn justerar utan man får vara där och vara påpasslig. Det är därför vi har sagt att vi ska vara en läkare i varje tält till att börja med.

Även i Stockholm har ett fältsjukhus blivit klart, inne på Stockholmsmässan i Älvsjö. I nuläget finns 146 fysiska vårdplatser, men på sikt planeras 600. Platserna är främst för vanliga covid-19-patienter, men det kommer att finnas intensivvårdsplatser för de som försämras.

Också i Stockholm annonserade region brett efter personal. Och intresset har varit stort – så stort att regionen tillfälligt fick stänga intresseanmälan i förra veckan för att hinna svara. Totalt har fler än 6 000 personer hört av sig.

– Det är många aktörer som bidragit till den snabba lösningen i Älvsjö. Det är Socialstyrelsen som tog beslutet, Locum, Försvarsmakten, Karolinska universitetssjukhuset, alla våra akutsjukhus och många många fler. Framför allt kommer det bli möjligt att ge vård här tack vare alla fantastiska medarbetare, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen har även gett klartecken till att sätta upp en mobil akutmedicinsk förstärkningsenhet till Helsingborg.

– Det är inte lika stort och komplext som Försvarsmaktens fältsjukhus, men det är samma koncept, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen, till Dagens Nyheter.

Tältet är inköpt från Försvarsmakten och har fyra delar: mottagning, trauma, operation och intensivvård. Initialt ska det ha 12 intensivvårdsplatser, men ska kunna byggas ut till 20, uppger Socialstyrelsen för nyhetsbyrån TT. Sjukhuset ska kunna tas i bruk någon gång under veckan.