– Det är i ett steg i rätt riktning att man bryter den centralisering av vårdcentralernas organisation som pågått länge. Men att man nu öppnar det som sannolikt kommer att likna distriktssköterskemottagningar ger tyvärr också en ökad belastning för en primärvård som ur läkarsynpunkt är underbemannad och underfinansierad, säger Robert Svartholm, ordförande för Distriktsläkarföreningen i Norrbotten.

De åtta filialerna – Hakkas, Vuollerim, Junosuando, Puoltikasvaara, Pello, Karesuando, Harads och Korpilombolo – har samtliga ett avstånd på minst 45 kilometer till närmaste hälsocentral och ett patientunderlag på minst 150 invånare i gruppen 65 år och äldre.

Inriktningen är bemanning med läkare eller sjuksköterska för medicinska bedömningar eller åtgärd, en gång i veckan.

– Ambitionen är att läkare ska finnas på plats, men det är förstås också en resursfråga och i vilken mån man klarar den biten måste följas upp noga, säger Kenneth Backgård, ordförande i regionstyrelsen för Norrbottens sjukvårdsparti efter beslutet om filialer och servicepunkter.

De elva servicepunkterna, som finns på lika många orter, ska erbjuda provtagning och hjälp med enklare vård via sjuksköterskekontakt en dag varannan vecka. Intresset var stort när regionen bjöd in till en satsning på decentraliserad primärvård. Totalt hade regionen 30 ansökningar om filialer och servicepunkter att ta ställning till.

– Vi hade kanske räknat med fyra-fem ansökningar så vi är ytterst förvånade över intresset, men det speglar säkert också behovet av att få tillbaka en glesbygdssjukvård som i alla fall kan ansvara för relativt enkla provtagningar, säger Kenneth Backgård.

Han säger att det finns ekonomiska medel inom regionens vårdvalsram för satsningen och finansiering sker också delvis med pengar från den nationella överenskommelsen God och nära vård.

– Men vi tror också att vi kan få ner de kostnader för sjuktransporter som skjutit i höjden genom att erbjuda vård närmare patienten, säger Kenneth Backgård.

Robert Svartholm konstaterar att den arbetstid som nu blir restid för läkare och sjuksköterskor som ska bemanna filialerna kommer att försämra mottagningskapaciteten totalt sett inom primärvården.

Med det nya måttet för vårdgarantin – medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar – placerar sig annars Region Norrbotten i tillgänglighetstoppen nationellt, med en andel på över 90 procent och en bit över 10 procentenheter över riksgenomsnittet.

– Men man kan inte bara skryta om den delen från regionens sida när det bygger på att det är ganska lätt att snabbt få träffa sköterska men snudd på omöjligt ibland att få en tid till doktorn. Regionen måste även fokusera tydligare på den kvalificerade medicinska vården, säger Robert Svartholm.