Det är nätverket bakom Infpreg – en databas som samlar kunskap om infektioner och graviditet – som snabbt har tagit fram rekommendationerna tillsammans med Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska neonatalföreningen.

Om en kvinna har eller befaras ha covid-19 ska förlossningen alltså ske i isoleringsrum, med särskilda föreskrifter för personalens utrustning, enligt experterna bakom riktlinjerna.

Smittade kvinnor får inte använda lustgas som smärtlindring, eftersom det då finns risk för aerosolbildning och smittspridning. I övrigt ska de förlösas som vanligt. Valet av vaginal förlossning eller kejsarsnitt påverkas till exempel inte av om kvinnan har en infektion.

Efter förlossningen kan mamman och barnet vårdas tillsammans om barnet inte behöver akut intensivvård eller neonatalvård.

Experterna påpekar att rekommendationerna med stor sannolikhet kommer att behöva uppdateras, eftersom kunskapsläget snabbt förändras.

Ta del av rekommendationerna på SFOG:s sajt.