Pressträffen skulle hållas i Oskarshamn på måndag nästa vecka och socialminister Lena Hallengren (S) skulle vara där och ta emot slutbetänkandet. Men så blir det alltså inte.

– Det är inställt i Oskarshamn eftersom regionen har besöksförbud på sjukhusen och ministern har av förklarliga skäl annat att göra, säger Anna Nergårdh, som leder arbetet med utredningen »Samordnad utveckling för god och nära vård«, till Läkartidningen.

Enligt henne är det i nuläget oklart när utredningen ska lämnas över.

– Men vi har fått lite indikationer på att regeringen ändå vill ta emot betänkandet i närtid. Det är ett mycket oväntat läge, och självklart har jag förståelse för att alla har annat att göra.

Den pågående situationen med det nya coronaviruset har försatt både sjukvården och andra samhällsfunktioner i ett ansträngt läge, och Anna Nergårdh menar att det är självklart att allas fokus just nu behöver riktas mot covid-19 och dess konsekvenser.

Hon tror dock inte att det nuvarande krisläget kommer att ge några negativa konsekvenser vad gäller den redan pågående omställningen mot en nära vård.

– Det kanske kan vara så att man i den här akuta situationen tänker att detta är något som bara involverar akutsjukvården, och att den pågående omställningen till nära vård påverkas negativt. Jag tror att utvärderingarna kommer att visa det motsatta. Jag tror att den här typen av händelser verkligen visar hur viktigt det är att ha ett systemperspektiv på hälso- och sjukvården.

Hon anser också att den här krisen har visat på vikten av att också kommunernas hälso- och sjukvård inkluderas i helhetssynen på hälso- och sjukvårdssystemet.

– Då gäller det också att vara förberedd och resurssatt även för krissituationer, exempelvis vad gäller skyddsutrustning, eller annan hantering.

Läs också:

Nergårdh ska utreda ny vårdform vid psykisk ohälsa

Nergårdh: Vi måste lyfta kommunerna i den nära vården

Utredarens förslag: De kan vara fast läkarkontakt i primärvården

Anna Nergårdh: »Jag känner ett stort ansvar«

Ny vårdgaranti lovar bedömning inom tre dagar

»Förslaget kommer sätta ytterligare press på primärvården«

Regeringen föreslår förstärkt, professionsneutral vårdgaranti