Att Arbetsmiljöverket inte godkänner utrustning som inte är CE-märkt, hotade att sätta stopp för initiativ att donera alternativ skyddsutrustning till vården. Men nu tittar verket på möjligheten att tillåta utrustning som inte är CE-märkt.

Bloggaren och journalisten Emanuel Karlsten berättare häromdagen på sin blogg att Arbetsmiljöverket ville stoppa privata initiativ där olika aktörer börjat skriva ut visir på 3D-skrivare till vården.

– Det är en fråga om liv eller död, och sjukvården måste ha den säkraste utrustningen det går att få tag i, så det går inte att chansa med det här, sa Torben Vincentsen, Arbetsmiljöverket, på bloggen.

Företag som var villiga att leverera ville då på grund av eventuellt böteshot inte göra det. Nu har Arbetsmiljöverket dock öppnat för en mer flexibel hantering. På sin webbplats har verket sagt att arbetsgivare som använder skyddsutrustning som inte är CE-märkt inte riskerar att få sanktionsavgifter.

Samtidigt har EU-kommissionen gått ut med att undantag från kravet på CE-märkning kan göras med anledning av pandemin. Men beslutet måste tas av Socialstyrelsen eller MSB.

Arbetsmiljöverket snabbutreder också möjligheten att godkänna utrustning tillfälligt.

– Det kan finnas en möjlighet att skapa en förenklad procedur för bedömning av icke CE-märkt utrustning som Socialstyrelsen inte har köpt in, men som finns eller kanske kan släppas på marknaden. Där tittar vi på möjligheter att få till en snabbare bedömning, säger Anna Varg, chefsjurist på Arbetsmiljöverket, till Kristianstadsbladet.

I Region Skåne har man dock hittat en väg att runda regelverken för att lättare få tag på 3d-printade skyddsvisir. Kravet på CE-godkännande för medicinsk utrustning kan frångås om sjukvården själv är producent och om utrustningen inte kan hittas på den kommersiella marknaden.

– Och där anser vi att vi är nu, vi får inte tag på material nu och det är nu som vi har problemet, säger Einar Heiberg, till Emanuel Karlsten.

Han är forskare i klinisk fysiologi vid Skåne universitetssjukhus och den som tagit ett särskilt ansvar att reda ut frågan. Han berättar att Region Skåne nu inför en central kvalitetskontroll tillsammans med de personer och företag som engagerat sig. Regionen dokumenterar tillverkningen och ansvarar för monteringen – därmed blir Region Skåne den formella tillverkaren, enligt Einar Heiberg.

Och vid Lunds universitet har studenter och anställda tillverkat ansiktsvisir av overhead-papper och en sorts 3D-printade plastbågar som kan rengöras och återanvändas, berättar Sveriges radio. Utrustningen ska personal vid Skånes universitetssjukhus kunna använda.

Liknande initiativ har tagits i Luleå.