Syftet med uppdraget till Folkhälsomyndigheten är att öka testningen så att viktig personal kan frigöras och återgå till jobbet. Högsta prioritet är fortfarande hälso- och sjukvården.

– Vi får aldrig öka kapaciteten så att vi tar resurser från hälso- och sjukvården, sa socialminister Lena Hallengren (S) vid presskonferensen.

I dagsläget räcker kapaciteten inte ens till för att testa vårdpersonal med symtom, särskilt gäller detta Stockholmsregionen.

Men syftet med strategin är att testkapaciteten nu ska utökas rejält och även i ett andra steg nå utanför vården, till andra samhällsviktiga grupper, till exempel polis och räddningstjänst. Lena Hallengren sa att hon tycker att »masstester« är ett olyckligt begrepp. Det handlar inte om att testa alla, utan om att testa efter behov.

Ett annat syfte med strategin är att möta den kommersiella marknadsföring av självtester som startat där testerna inte håller tillräcklig kvalitet.

I dag görs omkring 10 000–12 000 tester i veckan, enligt Folkhälsomyndigheten.

– En begränsande faktor i dag är tillgången på testutrustning. I nuläget måste testningen utföras av vårdpersonal som måste vara skyddade mot smitta, men med kvalitetssäkrade självtester, med en effektivare teststruktur och en hel del annat, kan testningen skalas upp. Nu gör vi det strategiskt, organiserat och säkert med behovet i första rummet.

Lena Hallengren räknar med att detta ska öka till 20 000–30 000 i veckan om några veckor. Men förutsättningen är att det kan ske på ett säkert sätt så att resultatet blir tillförlitligt, poängterade hon.

– Vi hoppas verkligen att vi kan öka ordentligt, kommenterade Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndighetens presskonferens på eftermiddagen.

Han berättade att myndigheten ska ha ett första samrådsmöte med andra aktörer och regioner imorgon den 1 april så att arbetet kan läggas upp så att det får maximal effekt på smittspridningen. Även han betonade vikten av att det fortfarande i första hand är patienter och vårdpersonal som ska testas. Och först därefter personal i andra samhällsviktiga funktioner.

För närvarande handlar det om att testa för pågående infektion. Längre fram ska arbetet också handla om att ta fram antikroppstester.

När det gäller det nya besöksförbudet som införs vid landets äldreboenden för att förhindra smittspridning sa Lena Hallengren:

– Detta är inget råd eller rekommendation, det är ett förbud. Verksamhetsansvarig kan meddela undantag men det ska ske restriktivt.

Många kommuner har redan infört ett förbud, men i och med regeringens beslut gäller detta nu hela landets äldreboenden. Förbudet träder i kraft i morgon den 1 april.