Region Blekinge uppger på sin webbplats att förbudet infördes i går, tisdagen den 10 mars klockan 17.00. Regionen skriver:»Det innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på Blekingesjukhuset eller inom psykiatrin i Blekinge. Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av coronavirus som mycket hög i Sverige.«

Regionen uppger även att den kommer att rekommendera Blekinges kommuner att införa besöksförbud på äldreboende och liknande verksamheter.

Från Värmland rapporteras att Region Värmland infört besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på sina tre sjukhus.