Enligt nyhetsbyrån TT innebär de nya riktlinjerna att det skydd som man behöver som standard är heltäckande visir, förkläde och handskar. Det behövs heller ingen heltäckande klädsel.

I de fall där det förekommer så kallad aerosolbildning, vilket kan uppstå vid sugning av luftvägar och bronkoskopi, kan annan utrustning behövas.

Beslutet om de nya riktlinjerna ska ha fattats vid ett möte under fredagsmorgonen, och regionernas förhoppning är att Folkhälsomyndigheten nu ska uppdatera sina riktlinjer.

Läkartidningen har tidigare berättat att läkare känt en stor oro för att olika regioner haft olika riktlinjer, och att dessa inte varit i linje med Folkhälsomyndighetens. Dessutom har kritik riktats mot att regionerna inte uppgett på vilka grunder riktlinjerna förändrats.

– Vi förstår att det finns en rädsla hos personalen, framför allt när man ändrar riktlinjer allt eftersom. Men det här ändrar vi eftersom vi lärt oss mer. När det kommer ett nytt virus är det klart att vi skyddar oss med allt vi kan, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, till TT.

Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen och i Läkarförbundets arbetslivsgrupp, uppger för Läkartidningen att hon inte har sett de riktlinjer som regionerna enats om, eller hur de är formulerade, och har därför svårt att kommentera dem.

Däremot har hon varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten.

– Jag har fått svaret att Folkhälsomyndigheten håller på att se över sina rutiner och att de håller på att uppdatera dem.

Inte heller Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, har tagit del av de nya riktlinjerna.

– Jag har sett att de ska utarbeta det, men exakt vad som står där har jag inte sett.

Han fortsätter:

– Det är viktigt att Folkhälsomyndigheten och regionerna har samma åsikt. Det får inte skapa en oro.

Läs också:

Läkarförbundet kräver svar om kortärmad skyddsutrustning

Regelverk mjukas upp för att förse vården med skyddsutrustning