Den 11 mars infördes ett förbud om allmänna sammankomster med fler än 500 personer. Nu skärper regeringen förbudet till att gälla allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Syftet är att ytterligare försöka minska smittspridningen av det nya coronaviruset.

Beslutet fattades under ett extrainsatt regeringssammanträde klockan 13 i dag, fredag, efter en hemställan av Folkhälsomyndigheten. Det uppgav statsminister Stefan Löfven (S) vid en pressträff.

Han ville dessutom poängtera att det är viktigt att varje person nu tar ett stort eget ansvar i den här svåra situationen.

– Det finns ingen som kan stå över det ansvar som varje person nu har. Den som i det här läget bryter mot råd och anvisningar genom att till exempel företa en onödig resa i landet, eller om man är äldre och rör sig ute bland folk, den tar på sig ett mycket tungt ansvar, sa Stefan Löfven.

Det nya förbudet om allmänna sammankomster träder i kraft på söndag den 29 mars och gäller tillsvidare. Inrikesminister Mikael Damberg (S) ville också påminna om att den som bryter mot förbudet riskerar böter eller fängelse.

Vid pressträffen medverkade också Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson. Han framhöll att myndigheten anser att det tidigare förbudet för sammankomster på över 500 personer fungerat väl.

– Vi har ett läge där vi har en fortsatt smittspridning som påtaglig i många delar av landet. Vi tycker att det är dags för en ny norm för sammankomster och möten. Med en gräns på 50 personer kommer i praktiken de allra flesta offentliga tillstängningar att träffas av den nya regleringen, sa han.

Johan Carlsson sa också att gränsen på 50 personer dessutom kommer att bli normgivande för mer privata tillställningar. Därför ska Folkhälsomyndigheten ta fram riktlinjer för hur man ska tänka vid sammankomster med släkt och vänner, i kollektivtrafiken och vid idrottsaktiviteter.

– Vi kommer successivt gå igenom de olika typer sammankomster som finns. Vi får mycket uppslag från allmänheten. Vi pratar om barndop, begravningar, bemärkelsedagar, hur man reser i kollektivtrafiken och hur man rör sig ute i samhället när det gäller att köpa matvaror. Vi tänker försöka utveckla det så tydligt som möjligt för att ge en inriktning till hur vi ser på vad som bör göras.

Johan Carlson tror att de nya reglerna och riktlinjer kommer att få ett gott genomslag.

– Erfarenheten av den här typen av råd i Sverige är väldigt god. Följsamheten är stor och det här är ett viktigt steg för att ytterligare hitta vägar att begränsa smittspridningen.