– Man pausar all screening, både för cancer men också för bukaortaaneurysm – man skickar inte ut nya kallelser och utför inte screening till vidare, säger Lena Sharp, tillförordnad verksamhetschef på Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland.

Anledningen är att man vill minska risken för spridning av covid-19, inte minst till gravida, men också för att avlasta sjukvården.

– Man kan behöva flytta över personal att göra andra sysslor än att utföra till exempel mammografi just nu, säger Lena Sharp.

RCC Stockholm Gotland har skrivit ett beslutsunderlag som Region Stockholm nu har godkänt. Gotland väntas göra samma sak.

Screening stoppas tillfälligt även på andra håll i landet. RCC Uppsala Örebro har inte centralt tagit fram ett beslutsunderlag för att stoppa screening, men har fått information om att det görs i flera regioner.

I Västmanland, Värmland, Sörmland och Dalarna har man stängt bröstcancerscreening.

– Har man screeningen igång har man också en ganska stor ström av människor på sjukhuset. I Västmanland handlar det om uppåt tusen kvinnor i veckan. Det vill man undvika, säger Johan Ahlgren, verksamhetschef på RCC Uppsala Örebro.

Västra Götalandsregionen fortsätter med screening, vilket också exempelvis också Skåne och Blekinge gör. Det fanns på torsdagen inte heller något beslut att stänga mammografiscreening i norra sjukvårdsregionen. I Gävleborg låg den dock nere på grund av sjukdom bland läkarna.

Det är inte helt ovanligt att screening stängs några veckor under semestern. Därför bedöms inte risken vara stor om man gör samma sak nu på grund av coronasmittan.

– Det ska nog gå flera månader innan det blir ett problem med sämre behandlingsmöjligheter för de som visar sig ha en bröstcancer. Men man kan naturligtvis inte skjuta på det hur länge som helst, säger Johan Ahlgren.

Screening för bröst- och cervixcancer är reglerat i lag och måste genomföras av regionerna. Därför har några regioner hört av sig till Socialstyrelsen för att fråga om det är okej att pausa den verksamheten under den nuvarande situationen med covid-19.

– I första hand ska man organisera verksamheten för att undvika smittspridning och i andra hand prioritera det på samma sätt som annan elektiv verksamhet. Men i detta läge har jag personligen förståelse för att man inte kan bedriva verksamheten som vanligt, säger Thomas Lindén, avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen.

I Svenska bröstcancergruppen, där flera ansvariga bröstcancerläkare runtom i Sverige sitter, pågår också diskussioner om att möjligheten att modifiera strålbehandlingen för vissa patienter som har en bra prognos. För dem ser man över rutiner för färre strålbehandlingstillfällen men med högre dos. Och vissa lågriskgrupper kanske skulle kunna slippa behandling helt under en begränsad period.

– Sjukvården håller på att anpassa sig till de nuvarande omständigheterna, säger Johan Ahlgren.

På torsdagen kunde Läkartidningen även berätta att många regioner inte kan följa det nya nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Läs mer om det här.