– Till slut var det ett ganska enkelt beslut. Förra veckan sa vi att vi ska hålla koll på läget och ser hur det utvecklar sig, men nu när det går mot mer restriktiva policyer så känns det bättre att i ett tidigt skede lägga om det, säger Magnus Isacson, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin (SFAM), till Läkartidningen.

Från början var planen att kongressen skulle hållas i Åre den 13–15 maj, men nu SFAM beslutat att den ska flyttas fram. Målet är att genomföra kongressen den 14–16 oktober.

– Vi tycker att det är en viktig samlingspunkt för alla allmänläkare så det känns ju trist om vi skulle bli tvungna att ställa in helt. Därför tyckte vi att det bästa var att skjuta på det till oktober, med förhoppningen att läget är lugnare då.

Magnus Isacson menar också att utbrottet av det nya coronaviruset riskerar att påverka den pågående omställningen i primärvården, och att den utlovade primärvårdsreformen skjuts på framtiden.

– Nu måste man ju hantera den här corona-epidemin, det har jag så klart inga synpunkter på, men ur ett längre perspektiv riskerar det definitivt att ta fokus från omställningen. Det tycker jag är väldigt synd.

Nu är det mycket fokus på sjukhusen, men hur upplever du att primärvården och vårdcentralerna prioriteras i den här situationen?

– Det är okej att fokus ligger på sjukhusen, men jag upplever att beredskapen hade kunnat vara bättre inom primärvården också. Nu kommer det en hel del nya direktiv hela tiden, och jag har full respekt för att det inte är så lätt att få ut det snabbt, men det riskerar att bli att varje vårdcentral gör lite på sitt sätt, vilket ofta är bra men förmodligen inte just i den här situationen.

Magnus Isacson hoppas att det nu ska komma ännu tydligare riktlinjer för hur primärvården ska hantera de stora flödena av patienter med luftvägssymtom.

– Nu tar vi emot mycket via video och telefonsamtal, men många behöver ändå en klinisk bedömning och då är det många vårdcentraler som inte har möjligheter att på ett enkelt sätt separera flödena.

Även Sveriges yngre läkares förening (Sylf) har nu beslutat att ställa om planerna för sitt nästa stormöte. Den 24–25 april skulle föreningens fullmäktigemöte hållas i Stockholm – men nu har man bestämt att ställa in det fysiskt och i stället hålla mötet digitalt. De nära 90 delegaterna kommer få mer information i dagarna, skriver Sylf i ett pressmeddelande.