Enligt arbetsgruppen bakom råden saknas det – även om evidensen är begränsad – stöd för att covid-19 är tydligt mer skadligt för gravida, tidiga embryon eller foster. Man har inte påvisat vertikal smitta från kvinna till foster och inget har heller framkommit som hindrar frysning av ägg eller embryon.

Därför ser arbetsgruppen i dagsläget ingen anledning att ge definitivt hindrande råd till IVF-kliniker eller till par som tänkt genomgå assisterad befruktning.

I råden föreslås visserligen att IVF-kliniker tills vidare helt ska avstå från assisterad befruktning hos obstetriska riskpatienter. Men hos friska, symtomfria kvinnor går det alltså bra att köra på.

Friska kvinnor som påbörjar behandling och insjuknar med symtom på covid-19 ska omedelbart få behandlingen bruten, för senare omstart utan extra kostnad, anser arbetsgruppen.

I råden betonas samtidigt att offentliga kliniker till exempel kan behöva omfördela vårdresurser på grund av den pågående spridningen av det nya coronaviruset. Och att patienter eller par som får sin behandling inställd och på eget initiativ begär vård på en privat klinik får betala själva för sin behandling där.

Arbetsgruppen håller öppet för att råden kan komma att förändras framöver, om det till exempel kommer ny evidens.

Ta del av råden på SFOG:s webbplats.