Ingemar Petersson, professor, forskningschef och ansvarig för läkarutbildningen på Skånes universitetssjukhus. Foto: Tove Smeds/Skånes universitetssjukhus

Läkartidningen har tidigare berättat om det stora engagemanget hos läkarstudenter som vill rycka in och jobba i vården när spridningen av det nya coronaviruset pågår som värst.

I Skåne har nu mycket krut lagts på att planera för hur detta ska kunna gå till.

– Fyra till fem personer från sjukvården och den medicinska fakultetsledningen har haft detta som högsta prioritet under de senaste tio dagarna. Nu är vi i princip framme med en överenskommelse som alla är överens om, inklusive de officiella studentrepresentanterna, säger Ingemar Petersson, professor och forskningschef samt ansvarig för läkarutbildning på Skånes universitetssjukhus.

I dag eller på måndag ska överenskommelsen samverkas med de fackliga representanterna.

Målet är att alltså att redan nästa vecka börja timanställa frivilliga läkarstudenter under helger eller enstaka dagar på Skånes universitetssjukhus.

– Några tiotal personer till att börja med och det kan bli fler. Men vi kommer aldrig ta in fler än att vi kan ge dem bra utbildning, handledning och stöd, säger Ingemar Petersson.

Primärt ska läkarstudenterna inte ta hand om patienter med covid-19 utan gå in som resurs i den övriga vården.

– I dag öppnar vi en helt ny infektionsavdelning med 24 platser i Lund för att kunna ha ytterligare infektionsvårdskapacitet när behovet stiger, säger Ingemar Petersson och fortsätter:

– När vi omplacerar ordinarie personal till den nya infektionsavdelningen kan studenter till exempel gå in och fylla luckorna som uppstår efter dem.

Det är läkarstudenter från och med termin 8 som kan komma ifråga för anställning.

Varje individs kunskapsnivå kommer att bedömas noggrant. De som ligger i senare delen av sin utbildning kan få motsvarande sjuksköterskeuppgifter, medan de som inte kommit lika långt i första hand är aktuella för undersköterskeuppgifter.

– Man måste ha genomgått infektionskursen, som ligger under termin 7 hos oss. En förutsättning är också att det här inte inkräktar på deras studier eller gör att de inte kan examineras. Studenterna måste hela tiden stämma av med sina kursansvariga.

Sjukhuset har redan en fastlagd rutin för anställning av läkarstudenter sommartid.

– Nu utvidgar vi den rutinen. De studenter som ska in vården måste först få en speciell introduktion och utbildning i de hygienrutiner och säkerhetsrutiner som gäller. Vi i vården tar också på oss att se till att studenterna får en kontinuerlig handledning när de jobbar, säger Ingemar Petersson.

Överenskommelsen omfattar även beredskap för ett värstascenario, om det skulle bli total kris framöver.

– Om studenter behöver göra studieuppehåll för att hjälpa oss i vården – vilket förstås bygger på frivillighet – så har vi redan nu en rutin för hur de ska återuppta praktikmomenten så att deras examination fördröjs så lite som möjligt.

Som Läkartidningen berättat gick Initiativet Läkarstudenter i beredskap redan i söndags ut och efterlyste läkarstudenter som läser sista året på läkarutbildningen, det vill säga termin 10 eller 11, som vill ställa upp för att förstärka sjukvården.

I måndags lämnades en lista med 637 frivilliga över till Socialstyrelsen för att myndigheten ska kunna kalla in studenterna vid behov.

Läkartidningen har också berättat om hur läkarstudenter vid till exempel Karolinska institutet velat rycka in i vården under pandemin.

Nu visar det sig att även många studenter i Umeå vill hjälpa till.

Enligt ett pressmeddelande har norra Sveriges regioner vänt sig till Umeå universitet med en förfrågan om studenter på läkar- och sjuksköterskeprogrammen skulle rycka in vid behov. Hittills har mer än 500 studenter meddelat att de är beredda att ställa upp om det behövs.