Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och regioner. Foto: Hans Alm

I går beslutade regeringen att slopa karensavdraget, vilket innebär att en anställd från och med i dag kommer att kunna få sjuklön från dag ett. Det ingick som en av åtgärderna för att minska spridningen av Covid-19.

Det slopade karensavdraget kommer att gälla i minst sex veckor. Under samma tid vill nu Sveriges Kommuner och regioner att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden också ska utgå. Det skriver ordföranden Anders Knape (M) i ett brev till regeringen i dag.

En arbetstagare som är sjuk har enligt sjuklönelagen rätt till sjuklön de första 14 dagarna – men från den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan krävs ett intyg av läkare eller tandläkare. Genom att ta bort detta krav på intyg kan man undvika att många besöker vården enbart för att styrka att de är fortsatt sjuka.

– I ett läge där alla måste bidra till att skydda utsatta riskgrupper från Corona och säkerställa att vårdens resurser används där de behövs bäst skulle ett temporärt slopande av läkarintyget vara en viktig åtgärd, säger Anders Knape i ett pressmeddelande.

SKR menar också att själva utfärdandet av intyg kommer att orsaka en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en situation då resurserna redan är ansträngda.