I en hemställan till regeringen skriver Sveriges Kommuner och regioner (SKR) att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen behöver ändras. Anledningen är pressen som det nya coronaviruset sätter på sjukvården. För att avlasta verksamheterna vill SKR minska på den rapportering och administration som överenskommelserna medför.

– Regeringen kan göra detta för att underlätta för att hälso- och sjukvården ska kunna fokusera på det som är allra viktigast. När vårdens förutsättningar så här drastiskt förändras behöver också styrningen av vården prioriteras om. Vi vill nu snabbt omförhandla årets vårdöverenskommelser, säger Anders Knape (M), ordförande för SKR, i ett pressmeddelande.

När det gäller kömiljarden vill man helt slopa de prestationsbaserade kraven. SKR pekar på att flera regioner nu tvingas minska icke-akuta besök, planerade operationer och behandlingar för att kunna ta hand om patienter med covid-19. Risken är att tillgängligheten blir lidande och att dessa regioner då också går miste om pengarna från kömiljarden. Därför vill SKR att pengarna i stället ska fördelas jämnt mellan regionerna.

De överenskommelser som SKR nu vill omförhandla är följande:

  • Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.
  • Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider.
  • God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården.
  • Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister med flera.
  • Insatser inom området psykisk hälsa.
  • Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa.