I juni i år börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Införandet av det nationella e-registret ska ge sjukvården, apotek och patienter tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade läkemedel – något som ska borga för en säkrare läkemedelshantering.

Men nu vill Sveriges Kommuner och regioner (SKR) att regeringen skyndsamt ska fatta beslut om att såväl införandet som kravet på vårdgivarnas anslutning till den nationella läkemedelslistan skjuts upp.

Att genomdriva lagen i nuläget vore att allvarligt äventyra patientsäkerheten genom att utsätta vårdens medarbetare, IT-system och centrala processer för en orimlig belastning, skriver SKR i hemställan.

Där framgår också att regioner redan fattat beslut om att ändringar i IT-system som inte är nödvändiga ur ett säkerhetsperspektiv eller som föranleds av hanteringen av det nya coronaviruset tills vidare inte får genomföras.

I ett pressmeddelande säger Anders Knape (M), ordförande för SKR:

– Hälso- och sjukvården befinner sig i en svår situation med att kunna hantera verksamheterna i och med det nya coronaviruset. Vi ser därför att det är av yttersta vikt att inte belasta vården och dess medarbetare med ett stort utvecklingsarbete som måste till för att införa en nationell läkemedelslista.