– Men det är inte förhandlingsbart att gå ut och jobba utan riktiga avtal. Tänk om en student blir smittad efter att ha gått in som volontär och att det då uppstår oklarheter vad som gäller juridiskt och ekonomiskt, säger Niki Shams, ordförande i Sveriges läkarförbund student.

– Med det sagt kliar det i våra fingrar att få gå ut och hjälpa, och det finns ett starkt tryck för att hitta lösningar. Å ena sidan skriver studenter listor och skickar in till vårdgivare, men sedan har vi också regioner som vänt sig till universiteten för att få kontaktuppgifter till studenter vid äldre terminer.

Niki Shams menar att avtalsfrågan borde gå att lösa och pekar på de möjligheter som redan finns med underläkarvikariat för studenter i slutfasen av grundutbildningen, alternativt det avtal som gäller för läkarassistenter.

SLF student hoppas att arbetsinsatser under pandemin kan tillgodoräknas som en del av VFU:

– Det vore rimligt utifrån att vi är en del av vården och arbetet kommer att ske under handledning. Vi kan inte försätta oss i den situationen att vi missar skola så att termin 11 inte får examen och termin 9 inte kan gå ut och vikariera i sommar. Då har man plötsligt förlorat en hel sommarstyrka, med de problem det skulle innebära, säger Niki Shams.

Hon tillägger att det råder osäkerhet kring VFU, med variationer mellan olika sjukhus.

– Vissa regioner har stängt ner den delen av utbildningen, andra har gett nya placeringar för att studenter inte ska vara i vägen i de mest belastade delarna av vården. 

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson ställer sig bakom studentkraven.

– Det är oerhört viktigt att vården är beredd när den här krisen är över och att vi då har personal som fortfarande orkar och är friska för att arbeta. 

Flera regioner har också signalerat att VFU ska värnas – bland dem Västra Götaland.