Socialstyrelsens nya uppdrag innebär bland annat att myndigheten ska ta fram en nationell lägesbild av tillgången till intensivvårdsplatser hos både offentliga och privata vårdgivare.

Socialstyrelsen ska också stödja regioner med att koordinera och öka antalet intensivvårdsplatser. Uppdraget gäller också den allra mest avancerade intensivvården med så kallad ECMO. Det kan behövas i de allra mest kritiska fallen, sa Socialminister Lena Hallengren (S) vid en presskonferens på onsdagen.

Hon var dock noga med att påpeka att uppdraget inte ersätter regionernas ansvar, utan att det är ett komplement till deras arbete.

På frågan om uppdraget innebär att Socialstyrelsen får mandat att fördela intensivvårdsplatser svarade Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell:

Regioner kan begära hjälp och ska ge varandra hjälp. Vi som myndighet arbetar med att understödja både begäran om hjälp och identifiera vem som kan bistå. Koordineringen kommer att vara en stor hjälp i arbetet. Det här arbetet bedrivs i högsta grad med hjälp av förtroende och tillit mellan stat och regioner. Min bedömning är att det kommer att räcka hela vägen för att vi ska kunna erbjuda vård efter behov oavsett var regiongränserna går.

Lena Hallengren berättade också att exportrestriktioner inom EU, vad gäller till exempel personlig skyddsutrustning, nu har lättats. Det har gjort att en leverans av bland annat ansiktsskydd nu har kommit till Sverige.

Att vi nu börjar få loss leveranser till Sverige beror på ett intensivt arbete från svensk sida, sa Lena Hallengren, som påpekade att det pågår ett arbete inom EU för att restriktionerna på den inre marknaden ska lättas fullt ut.

Hur stor leveransen är, eller exakt vad den innehåller, ville Olivia Wigzell inte gå in på.

Vår intention och vår absoluta förhoppning är att vi fyller på vårt lager. Det är en rad olika typer av materiel som vi behöver i Sverige. Vi har lagt ordrar sedan i helgen. Vi sitter också i förhandlingar om vad vi kan göra i svensk produktion för att öka kapaciteten. Vi tittar också på de erbjudanden som kommit in.