– Jag ser covid-19 som en storm. Vi vet att den är på väg, vi är osäkra på dess gång och kraft, vi hoppas på det bästa men förbereder oss för det värsta.

Det sa Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson under en presskonferens på fredagen angående beredskapen i sjukvården. Regionen förbereder sig på ett betydligt värre läge denna eller kommande helg.

Intensivvårdsplatserna ska kunna ökas med 50 procent, ett arbete sjukhusen tagit fram en plan för och som ska vara möjligt från nästa vecka. I ett nästa steg är att öka med 100 procent.

En nyckelfråga för Stockholmssjukvården är personalförsörjningen. Dels för att trycket på vården ökar, dels för att personal själva kan påverkas av sjukdom.

– Det är många som är sjuka just nu, mer än vanligt eftersom folk stannar hemma med sjukdomar som de annars kanske inte skulle göra det för, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm, och tillägger att man förväntar sig en ytterligare ökning.

Regionen inventerar nu all tillgänglig vårdpersonal, både de som redan arbetar kliniskt och de som inte gör det men har den yrkesmässiga behörigheten. Personal med grundkompetens kan exempelvis arbeta under handledning av de med specialistkompetens.

– Många av våra privata vårdvalsaktörer erbjuder exempelvis anestesipersonal, för de förstår att det behövs. Och sjukhusen ställer nu om till högre IVA-kapacitet, mycket genom reduktionen av elektiv verksamhet, då man frigör en hel del personal, säger Elda Sparrelid.

Hur tänker du om stöd i etiska prioriteringar av intensivvårdsplatser?

– Vi hoppas på nationella riktlinjer, och de är på gång. De skiljer sig inte avsevärt från de som rör intensivvårdspatienter i nuläget, men kan självklart förändras. Vi har dock goda förhoppningar om att kunna erbjuda intensivvård för de patienter som behöver det.

Om behovet av intensivvårdsplatser ökar ännu snabbare än man tidigare beräknat, finns också en plan för det. Nu pågår nämligen arbetet med att sätta upp en avdelning för extern covid-19-intensivvård utanför sjukhusen.

– Där ska vi kunna bedriva intensivvård i externa lokaler för många patienter med covid-19 samtidigt. Det innebär att övriga patienter säkras tillgång till intensivvård i ordinarie lokaler i våra sjukhus, sa Björn Eriksson på presskonferensen.

Han sa också att hans främsta fokus just nu var att få fram skyddsutrustning till sjukvården i Stockholm. Under en tid kommer kanske »alternativa skyddsutrustningar« behövas, såsom engångsutrustning som återanvänds.

– Förrådet fylls på hela tiden, men inte i de mängder som gör att vi kan slappna av och säga att »nu får ni en veckas utrustning«. Vi desinficerar och återanvänder visir och skyddsglasögon, säger Elda Sparrelid.

Region Stockholm har också vänt sig till Socialstyrelsen som på olika sätt arbetar för att få fram utrustning. Dessutom har man halverat verksamheten inom Folktandvården för att prioritera skyddsutrustningen till sjukvården.

Finansregionråd Irene Svenonius (M) påtalade att Region Stockholm är ekonomiskt väl rustat för en kris. De åtgärder som behövs ska göras, sa hon.

– Man ska inte snegla på plånboken i den här situationen. Det får vi hantera i efterhand.

I slutet av sitt anförande riktade hälso- och sjukvårdsdirektören sig direkt till vårdens alla anställda.

– Jag vet från min tid som läkare hur det är att jobba under stress, med knapp information och under starkt tryck. Tack för allt ni gör. Det är ni som är de verkliga hjältarna.