ST-läkarna Laura Björnström och Akil Awad tog emot priset av Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson. Foto: Jesper Cederberg

– Vi är väldigt tacksamma och glada för att vi har fått stöd och att det här uppmärksammas. Det motiverar oss att fortsätta, säger Akil Awad, ST-läkare på Södersjukhuset och en av grundarna till Stockholms sjukvårdsupprop.

Sjukhusläkarna har delat ut priset sedan 2008 till den eller de som »genom enträget arbete lyckats få varaktig förbättring inom vården till gagn för patienter och läkare«.

Sjukhusläkarnas motivering till årets pris är att vinnarna har »skapat kanaler för förtvivlade och engagerade medarbetares vittnesmål om effekter av varsel och förd personalpolitik utifrån patienternas utsatta situation, rätt i knät på ansvariga«.

Stockholms sjukvårdsupprop började i november, direkt efter beskeden om varsel på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus och inte långt efter att Karolinska universitetssjukhuset hade varslat vårdpersonal. Totalt rörde det sig om hundratals tjänster.

Uppropet har till exempel samlat vittnesmål från professionerna om svåra arbetsförhållanden och patienter som far illa. Det har också engagerat allmänheten genom manifestationer.

– Vi känner att vi har fått ut vår bild till allmänheten, även de som inte jobbar i sjukvården eller är patienter, och det känns ändå kul, säger Laura Björnström, också hon ST-läkare på Södersjukhuset och en av grundarna till uppropet.

Sjukhusläkarnas ordförande menar att uppropet är en »murbräcka av sanning« som förmedlar en annan bild än de som de styrande ibland vill ge.

– Nu i och med coronautbrottet är det ännu mer tydligt att det är det här man behöver få fokus på – hur det ser ut i akutsjukvården. Men de är också bra på att poängtera hela kedjan, att det inte handlar om akutsjukvården som en egen enhet utan att det hänger ihop med primärvården och kommunala vården, och att vi behöver fler vårdplatser på sjukhusen, säger Karin Båtelson.

Akil Awad och Laura Björnström lyfter fram att det finns en hel grupp bakom Stockholms sjukvårdsupprop. Och det här priset är en sporre att fortsätta att försöka påverka makthavarna. Varslen på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus har nu dragits tillbaka, men besparingskraven ligger kvar.

– Vi känner att vi har hittills skapat en plattform och fått upp diskussionen på bordet, men i praktiken har inget ändrats i grunden. Det finns mycket kvar att göra, säger Akil Awad.