Region Stockholm är hårt drabbat av utbrottet av det nya coronaviruset, och nu sker en större ökning av antalet dödsfall. Det beskedet gav regionen vid en pressträff under gårdagskvällen.

Hittills har totalt 37 personer med bekräftad covid-19 avlidit på sjukhus i regionen, varav 18 bara under det senaste dygnet.

– Nu kan vi säga att stormen är här. Vi vet inte riktigt hur stark den kommer att bli, exakt hur eller var den kommer att slå, men vi är mitt uppe i den och vi måste vara beredda, sa Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, vid pressträffen.

Han konstaterade också att gruppen 70 år eller äldre som är konstaterat smittade med covid-19 är stor och att den ökar.

Totalt har 1 070 personer bekräftats smittade i regionen. 300 vårdas på sjukhus. Ytterligare 65 patienter vårdas i intensivvård, vilket är 17 fler än föregående dygn.

Enligt Björn Eriksson är de två stora utmaningarna just nu att få fram tillräckligt med skyddsutrustning samt att skaffa bemanning för den ökade kapaciteten som behövs i sjukvården.

Han vädjade till alla med sjukvårdsutbildning att bidra så mycket de kan för att förstärka bemanningen.

– Vi ber deltidsanställda gå upp i timmar, vi ber nyblivna pensionärer att komma tillbaka till vården för en tid. Vi tar emot all hjälp vi kan få, för det behövs nu.

När det gäller pensionärer betonade Björn Eriksson att det är vårdutbildade under 70 år man i första hand vänder sig till.

Just nu befinner sig Region Stockholm i ett förstärkningsläge. Men Björn Eriksson uppgav att han är beredd att besluta om att försätta regionen i det högsta beredskapsläget – katastrofläge – om situationen förvärras.

Han ville också rikta ett särskilt tack till hälso- och sjukvårdspersonalen i regionen för deras insatser. Samtidigt pekade han på att det kommer att bli tuffa veckor och månader framöver.

– Jag önskar att jag kunde ge er alla ett tydligt besked om hur långt vi har kommit i den här stormen, men det går verkligen inte. Däremot är trenderna tydliga och jobbiga. Det här kommer att bli ännu värre.

Den senaste lägesrapporten från Region Stockholm finns att ta del av här. På regionens webbplats finns ytterligare information till den som vill lämna en intresseanmälan som extra resurs i sjukvården.

Läs mer:

Nytt sjukhus byggs i Stockholm

Stockholm förbereder extern covid-19-IVA