– Den omställning som nu pågår i sjukvården kommer att påverka alla led i prostatacancersjukvården. Från män som lämpligen inte bör lämna några PSA-prov om de inte har några tecken till prostatacancer till patienter som är svårt sjuka. Det gäller behandlingsprinciper som vi haft i tiotals år som vi nu får modifiera, säger Ola Bratt till Läkartidningen.

Läkartidningen berättade nyligen om den breda övergång till magnetkameraundersökning före biopsi hos män med måttligt förhöjda PSA-värden, som man flaggat för i det kommande uppdaterade nationella vårdprogrammet för prostatacancer. En satsning som kraftigt skulle minska överdiagnostik och onödig provtagning.

Men när vårdprogrammet nu släpps kan alltså både den rekommendationen och andra delar av vårdprogrammet under överskådlig tid få stryka kraftigt på foten på många håll i landet.

I ett meddelande som publiceras i anslutning till vårdprogrammet på RCC i samverkans webbplats konstateras att många av rekommendationerna i vårdprogrammet inte kommer att kunna följas under den pågående pandemin.

Och att landets Regionala cancercentrum och den nationella vårdprogramgruppen har förståelse för att handläggningen av män med misstänkt eller känd prostatacancer under en tid kan avvika betydligt från rekommendationerna i vårdprogrammet.

– På många håll kommer hela vårdprogrammet att behöva åsidosättas. Man får arbeta efter helt nya principer, säger Ola Bratt, som själv är överläkare på urologkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Han tycker att det är tråkigt att den nya diagnostiska modellen för prostatacancer inte kan sjösättas under den närmaste tiden, men att detta känns klart underordnat det övergripande samhällsansvar som sjukvården har.

Enligt Ola Bratt kommer män med måttligt förhöjda PSA-värden och en vid palpation normal prostata sannolikt inte utredas alls i många regioner, förrän pandemin är över.

– Många män med en liten prostatacancer kommer att få vänta många månader på behandling. Även en del behandling av avancerad prostatacancer kommer att påverkas. Uppföljning kommer att glesas ut och baseras på telefonkontakt i stället för besök, säger han.

På en del ställen kan hela det standardiserade vårdförloppet komma att ställas in om man får helt andra principer för hur man ska utreda prostatacancer, konstaterar han.

Finns det risk att patienter inte får vård i tid?

– Ja, det finns en uppenbar risk att en del män med prostatacancer får sämre behandlingsresultat, säger Ola Bratt.

Han framhåller samtidigt att prostatacancer i de allra flesta fall är en ovanligt långsamt växande cancersjukdom.

– Det stora flertalet av våra patienter kommer att klara sig bra rent kroppsligt. Men många kommer att vara oroliga för att de inte får besked om och när utredning och behandling kan genomföras.

Han tillägger:

– Många patienter kommer naturligtvis att bli frustrerade och oroliga, men vi hoppas att de flesta har förståelse för att vi står inför en extrem, aldrig tidigare skådad påfrestning på vår moderna sjukvård.

För läkare och annan vårdpersonal väntar en mycket påfrestande tid, konstaterar han.

– Vi kommer att behöva lämna många dåliga besked per telefon till upprörda patienter. Arbetsbelastningen kan bli mycket hög för dem som inte är hemma för sjukdom, karantän eller vård av barn. På min egen klinik har en tredjedel av de schemalagda läkarna varit borta denna vecka.

Det ser också mörkt ut för den organiserade PSA-testning som skulle ha dragit i gång i Västra Götalandsregionen och Region Skåne redan i slutet av mars.

– Vi har beslutat att skjuta detta på framtiden i Västra götalandsregionen. Vi skulle börja skicka ut brev till män nästnästa vecka. Men nu kommer inga brev att gå ut, säger Ola Bratt.

Han skickar med en uppmaning till primärvården om att inte PSA-testa män som inte har några egentliga tecken till prostatacancer, eftersom de förmodligen inte kommer att kunna utredas på länge i många regioner.

– Är det något som man prioritera bort i sjukvården är naturligtvis ett PSA-test på en man som inte har minsta tecken på sjukdom. Det här är ju den stora inkörsporten till prostatacancersjukvården i dag, säger Ola Bratt.