Region Stockholm skriver: »Under onsdagen avled en patient på intensivvårdsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge som varit smittad av det nya coronaviruset. Patienten har haft covid-19 samt underliggande sjukdom.«

Enligt regionen handlar det om en äldre patient.

– Vi känner med de närstående. Vi vet från internationella erfarenheter att det är äldre och särskilt äldre med andra underliggande sjukdomar som får mest allvarliga konsekvenser av covid-19, säger Per Follin, smittskyddsläkare Region Stockholm.