I dagsläget har sig antalet bekräftade covid-19-fall i Sverige passerat 2 000. Hittills har 80 personer behövt intensivvård och 25 dödsfall har rapporterats i samband med sjukdomen. Läget är på sina håll redan ansträngt, men sjukvården förbereder sig för en ännu större mängd patienter och högre frånvaro bland den egna personalen.

I Skåne var man på måndagen uppe i totalt 231 konstaterade coronafall, varav 10 för närvarande vårdas på sjukhus. Med en anpassning av sjukvården, där icke-akuta åtgärder till stor del skjutits upp, är trycket på sjukvården generellt sett samma som tidigare. Men det kan snabbt ändrats och redan nu finns problem.

– Vår huvudsakliga utmaning just nu är att vi har högre frånvaro. Det är sjukfrånvaro med anledning av försiktighetsprincipen och även hög frånvaro för vård av barn, säger Jan Lundin, förhandlingschef i Region Skåne.

Det finns sedan tidigare en plan för hur man ska hantera personalförsörjningen internt vid en smitta som eskalerar. Och nu har man dessutom en tätare kontakt med externa aktörer, såsom de bemanningsbolag regionen har avtal med.

– Men vi har också kontaktats av vårdföretag som normalt inte jobbat med de här frågorna, till exempel de som jobbar med företagshälsovård, där man är beredd att stödja oss. Och även andra privata företag inventerar vilka medarbetare som har vårdkunskaper och som skulle kunna hjälpa till, säger Jan Lundin och tillägger att omkring 200 privatpersoner också kontaktat regionen.

På flera håll i landet vänder sjukvården blickarna mot universiteten. I Östergötland har man vänt sig till medicinska fakulteten i Linköping för att exempelvis förbereda läkare med förenade anställningar på att rycka in.

– Vi kan rikta resurserna där vi har behov och vi ser ett bortfall nu med ordinarie personal inom vissa verksamheter, sa Rickard Lundin, sjukvårdsledare i vårdens särskilda sjukvårdsledning på regional nivå, till Norrköpings Tidningar i förra veckan.

Stockholm är värst drabbat, på söndagen vårdades 216 patienter med covid-19 på sjukhus. Samtidigt råder det brist på sjukvårdspersonal i regionen. Det beror både på patienttrycket och egen sjukdom, skriver regionens HR-avdelning i ett mejl till Läkartidningen. Även i Stockholm har man tät kontakt med lärosäten, olika vårdgivare och därtill Samverkan Stockholmsregionen, där andra aktörer som Länsstyrelsen och Försvarsmakten också finns.

Västra Götalandsregionens HR-direktör Marina Olsson uppger i ett mejl till Läkartidningen att man har kontakt med flera aktörer för att säkra tillgången på personal. »Det kan också bli aktuellt att för kortare tid anställa personal, både sådana personer som nyligen gått i pension eller som lämnat Västra Götalandsregionen av andra skäl. Vi har även kontakt med lärosätena för att få kontakt med studenter som utbildar sig till sjuksköterskor eller läkare«, skriver hon.

Också Region Skåne har kontakt med Lunds universitet. Men där vill man inte nödvändigtvis ha in personal i kliniskt arbete.

– I första hand tänker vi kring hur man använder kompetensen på ett annat sätt där den finns. En utbildningsamordnare kan till exempel stödja oss i att snabbintroducera extern personal, som inte har varit i vården på ett tag, för att lära sig delar av verksamheten, säger Jan Lundin.

 

Läs även:

Läkarförbundet skriver under krislägesavtal

Stockholm förbereder för att inrätta extern covid-19-IVA

Skånes universitetssjukhus redo för att anställa läkarstudenter

Katastrofläkare: Viktigt att inte akutsjukvården prioriteras bort

Utlandsutbildade läkare vill hjälpa pressad sjukvård